-

Bakom glitterblicken handlar om att se förbi rykten, fördomar och skvaller
Visa hur vi kan välja vara, hur vi kan se på varandra och även hur vi ser oss själva!

Vill visa makten som ligger i att ställa oss bättre frågor!
 För tänk på vad vi gör hela dagarna i våra tankar!

Vi ställer och besvarar frågor!

För det du har ditt i fokus kommer bli din verklighet, och ditt liv är grundat på de känslor du känner på en daglig basis, så det är viktigt att förstå våra känslor och hur de påverkar oss

Vi bedömer och vi bedöms, så få tillgång till din kommunikation med våra känslor, och våra känslomässiga reaktioner.

Lika mycket som du påverkas av andra så påverkar du din omgivning, låt din påverkan bli en utveckling

Att jobba som strateg kan ses som en kartritare, där erfarenheter, och gemensam kunskap tar fram den bästa vägen

 
I texter, föreläsningar och bloggar kommer du få lära dig använda känslor och hjärnan på bästa sätt


Är Makeup- strateg och motivator som blandar händelserika erfarenheter, kunskap och glädje som inspirerar


Bakom glitterblicken är mer än föreläsningar det är en upplevelse i olika projekt, följ mina äventyr på twitter


Glitterblicken är ett varumärke och socialt företag som drivs ideellt med hjälp av samarbeten

SELMA- kontakt personer

BLOMSTRA 
Makeup Rehab är en nyckel till ditt självförtroende 
Där jag visar att makeup är mer än makeupborstar
BLOMSTRA hjälper människor att blomma ut!


Bloggen om hjärnan hade ett hjärtats röst


Det som gör mig till en unik motivatör är att jag har överlevt i ett liv utanför logikens alla ramar
Site Builder drivs av  Vistaprint