Spela på kroppens instrument utan noter

MAKEUP YOUR MIND

Föreställningar – en bild – ett synsätt som ses som ett mentalt mönster som uppfattas av våra sinnen

Hur vi hör ett ljud , får en förnimmelse eller upplevelse


Det som påverkar och förmedlar hur vi reagerar positivt eller negativt

För att vi ska lära känna vad som är medvetenhet och medveten så behöver du förstå hjärnas biograf


Ingångar till din hjärnans biograf  så fungerar våra sinnen och nervsystem som vägar som utifrån de skapar och bygger neutrala mönster för att sen kunna använda det till "uttalande mönster" som blir din föreställning.

Det handlar om att lära sig om medvetenhetens neurobiologi som är hur filmen i huvudet skapas och hur den upplevs av ditt " kärnjag "

Att förstå medvetenheten fullt ut är inte än kartlagda men neurovetenskapen kommit i framkant genom att ta fram en grunden för neuronanatomiska förutsättningar.
 

Då både medvetenhet och medvetna har en koppling till beteende, och beteende stärker mönster och mönster i sin tur styr mycket i vårt liv

 
Vi har även olika sätt att uppleva vad vi kallar för "Jaget" vi har kärnmedvetenhet som är jaget i nuet i ett visst ögonblick som inte har ett förflutet eller insikt

Sen har vi en vidgad medvetenhet rymmer fler nivåer som har vad vi ser som identitet som vi ser som kärnjaget

Sen har vi "självbiografiska" är beroende av minnesbilder påverkar som även är kopplat till mer fakta i vem du är,
 

Varför är det viktigt att lära sig om medvetenhet som är kopplat till neurovetenskapen?


Psykisk ohälsa växer och svaret för vårt främsta vapen sitter i vår medvetenhet och känslor

För beteende och handlingar kan inte agera av egen kraft de behöver hjälp av bra föreställningar som sen blir del av vårt handlingsmönster
 

Våra föreställningar kan ge upphov till nya lösningar och sätta stopp för dem
 

Jag jobbar mycket med att förklara hur känslor får sina krafter, vi har primära känslor, sekundära känslor som även går under sociala känslor så har vi bakgrundkänslor

Känslor utgör en komplex mix av kemiska och neutrala reaktion som bilder mönster.

"Jag är noga med mina mönster och känslor som är kopplade till dem, inom både depression och maniska skov har jag mönster och är noga med att inte förstärka dem eller förankra dem. Då kan jag lättare uppnå psykisk och affektiv balans.

Jag tar hjälp av att förstå hur känslor använder kroppen som sitt instrument och hur vi kan lära oss spela det till vår fördel."
Sondra
 
 

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

-

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln