MAKEUP YOUR MIND

Min första kärlek till neurovetenskapen kom med Antiono DamasioSom redan 94 bevisade att Decarets uttalande ” jag tänker alltså finns jag” inte stämmer,

För Damasio hade redan då bevis hur känslorna och emotionella reaktionerna ligger grunden till hur våra tankar tar form, så den kognitiva delen av processen vi kallar tankar kommer alltså senare än den emtionella signalen 
 

Emotioner är en del av belöningssystem som reglerar signalsubstanser
 

Emotioner är kroppens automatiserat svar på en händelse, medan känslor är upplevelsen av kroppens svar på händelsen

Emotioner kommer först och syftar till fysiologiska reaktioner medan känslor är den medvetna upplevelsen av emotioner

Emotioner har funnit längre än vår avancerande hjärna
Vi gillar det vi känner till och vi dras åt det vi exponeras för, så fungerar även minnet
 

Bekräftelse är ett tillstånd när du på något sätt känner dig sedd och framför allt av andra än sig själv, bekräftelse fås genom att någon lyssnar, nickar, trycker like knappen eller på nåt sätt visar uppskattning.
 

Det skapas då en social identitet eller social status, vid denna identitet så utvecklas självuppfattningen
 

Självuppfattningen utger ens eget synsätt hur du ska vara för att få uppskattning av sin omgivning

 
Jag intresserade mig speciellt för neurokommunikation när jag förstod hur jag skapade en skadlig identitet
 

När vi utsätts för kommunikation så registrerar vi det med våra sinnen och olika stimuli

 Inom affektiv kommunikation så blir kunskapen viktigt för den ligger till grund till våra beslut mer än vad psykologi gör, för det är emotionerna som kommer först


Emotionella reaktioner kan vara starka eller svaga, som gör hjärnan alert för den tillåter att det kan gå mer energi för att förstå reaktionen

För den andra starkt emotionell reaktion kan få tillgång till sitt medvetna resonerande för att förstå den.
 

Tredje kan då vägleda för en medveten bearbetning
När vi vill få kontroll och förstå våra känslomässiga reaktioner är det viktigt att förstå dessa tre funktioner


För det är tonen i din röst som bearbetar av den emotionella hjärnan, inte vad du säger

Emotioner är väldigt viktigt för det påverkar hur vi hämtar information, minns och fattar beslut

Jag vill förändra hur vi ser på dagens kommunikation och speciellt inom psykiatrin som behöver ta fler steg framåt att förmedla neurovetenskapens nycklar.
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

-

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln