MAKEUP YOUR MIND

Varför kan vi inte vara mer optimistiska ?

Kollar vi hur det fungerar neurologiskt så beror det på att det bli en fokusering på förändring, det blir ett fokus på aktivitet som har med hjärnan att göra,
 

Där av tänkandet, medvetet tänkande tar mycket energi
 

Jag har som mål med att skriva , är för jag vill  ge en inblick i hur hjärnan och besluten tas,
För psykisk ohälsa och sjukdomar som inte har rätt behovsanpassad rehabilitering förlorar väldigt mycket ibland alldeles för mycket,


Hur vi tänker och känner är nära sammankopplande och hur vi påverkar det,kan vi ta kontroll över!

När vi oroliga och känner mycket ångest använder defensiv pessimism som en slags självterapi, men då utvecklar vi inte en strategi för att handskas med den utan sätt att fly undan
 

Jag är strateg så en strategi är ett sammanhängde mönster av förväntningar, bedömningar, planer , och arbete med det även tillbaka blickar och reflektion som strävar efter ett mål.

Jag fick en helt ny syn på mig själv när jag förstod hur min hjärna har en fallenhet att tänka pessimist


Genom att kartlägga så ser vi typiska och karakteristiska sätt att hantera problem, sinnesstämningar och förväntningar,
 

För det är en skillnad mellan en att ha en strategi bra eller dåligt och att det är ett beteende.


Vi antar lätt att människor är medvetna om sättet vi väjer att hantera problem men det är inte så enkelt för visst vi kan lära oss väldigt mycket och vi är duktiga på att använda metaforen verktygslådan, men många av dagens verktyg är isolerade

Livsstrategier som är en del av vår personlighet så ligger pessimism och optimisms där och det är inget som är medvetet om vi inte lär oss hur den tar sig uttryck i vårt liv
 

Du kan ha hur många verktyg som helts men övar du endast på att spika en rak spik hela tiden kommer du inte förstå dig på sågen.. vi behöver inte bara lära oss att använda verktyget vi måste kunna veta när det som bäst att använda spiken eller sågen..


En välkänd och beprövad inbyggt strategi är att fly, vi flyr för det ett hot mot självkänslan som kan resulteras i ett misslyckande, den andra att bakbinda sig själv till ett handikapp.
 

Mitt mål är att nycklar som öppnar de bojorna så andra få mer livskvalité
Rent tekniskt så hittar tar vi fram mönster och rörelser som stärks och motsvarar neuromuskulära banor och kopplingar.

 

Enkelt beskrivet ex när jag lär människor med sjukdom eller skada där de vill ha bryn, vi träffas och tar upp en brynrutin, för till sist så sitter det i motoriken än tekniken

Kommentera gärna: