Empatisk empowerment rehabilitering

Att jag jobbar med rehab handlar mycket om att kunna visa hur du kan få mer kraft, makt och kontroll över ditt liv gör utifrån att du förstår din kapacitet och får rätt fokus
 
-Vi har redan en uppsättning idéer och uppfattningar
- när någon ifrågasätter det så uppstår en konflikt, en reaktion, med frågan --hur ska vi ställa oss emot det?
Här ett icke empatiskt förhållningssätt är att direkt hugga tillbaka.
- Konflikten måste lösas innan vi kan gå vidare, ibland handlar det om att göra slut med sitt gamla jag
 

Allt förändringsarbete börjar med respekt och empatiskt förhållningssätt till individens uppfattningar, kunskaper och erfarenheter , igen utan att lägga din värdering

MAKEUP YOUR MIND

En bild säger mer än tusen ord

Har någon tänkt på varför vi säger så?
 

Bilder talar till vårt känslor centrum i hjärnan, här skapas känslor och besluts fattas, men det är även den del av hjärnan som inte har tillgång till språk.

Så när vi säger magkänslan, kan inte sätta fingret på det, eller att skadebeteende vill visa sin smärta så är det bristen på språk och ord att förklara det.

Självbilden skapas redan i barndomen av våra närmaste förebilder, idag så tar vi även närmaste förebilder de vi ser varje dag som finns på sociala medier utan att riktigt förstå deras inverkan

Självförtroende är fäst i hjärnan, handlar om hur vi ser på det vi gör, ser ut och agerar

Självkänsla har sina grunder i hjärtat, i våra värderingar, känslor i förhållande till varandra
 

Självkänsla handlar om värderingar som vi fäller om oss själva, kan ses som ett rykte och som med rykten behöver de inte vara sanna för att göra stor inverkan

Empati

Bor främst i två delar av hjärnan, amygdalin vårt känslosystem för att få mer grunder att stå på så ska vi förstå vad som med känslor och emotioner
Emotionenprocess är när hjärnan uppskattar eller bestämmer värdet på ett stimuli, ex vi rycker till när du snabbt ser en svart slang på stigen

Känslor är en medveten reflektion av den omedvetna utvärderingen – vi skriker till, men en känsla kan endast uttryckas när den är medveten.

I amygdala så bor våra stormiga känslor och våra meningsfulla minnen
Sen har vi hjärnbarken här är förnuftets hjärna, den gör att vi kan tänka på våra känslor innan vi agerar och gör att vi kan förändra vårt beteende
Vi inser att det är en slang och skrattar och går vidare
 

Här kan vi dra nytta av empatiskt förhållningssätt och process
 

Låt oss bryta lite myter om empati,

Många föreställer det som en automatisk känsla, som spontant poppar upp på någon annans känslor, och är det på nåns smärta så är det sympati färgat av åsikter och fördomar ifrån sina referensramar

Kärnan i empati är förståelse, för att förstå behöver vi lyssna, då med empatisk lyssnande då vi lägger ifrån oss själva, våra åsikter , kunskaper och värderingar , du lyssnar inte för att svara utan för att hjälpa.

För empati är utan undantag handlingsinriktad

Hjärnan är ingen dator, eller en grå massa som är slav under gener och miljön
Utan det är ett samspel, som alltid kan förändras.

Du dör inte med den hjärnan du födds med, eller den du har i barndomen , inte ens den du får i tonåren
 

Neurovetenskapens forskare har visat att dina livsval är det starkaste kraft bakom din utveckling och med det ditt liv.

Så när du flyttar hemifrån så lämnar du även din gamla hjärna där, om du inte med livsval väljer att ha dem kvar.

Så erfarenheter tankar , handlingar och känslor förändrar hjärnans struktur , när jag fick veta detta förstod jag hur jag kan hantera min psykiska sjukdom, och vilken makt jag har över mitt liv.
 
 

Självförtroenden är en färdighet, och att jag säger färdighet är att vi alla kan lära oss att bli bättre att använda den
För det är förmågan att tro på dig själv att du kan genomföra saker oavsett utgångspunkt, förutsättningar, odds och ändå köra

 
 

Kommentera gärna: