"NORAMAL" SUICIDALITET- tillfälliga självmordstankar

Ge lidandet ett sammanhang Ge lidandet ett sammanhang

Tillfälliga självmordstankar

Det är vanligare än vad många kan tro, de kan vara från allt av att du ligger på badrumsgolvet av magsjuka till att livet går in i en kris av olika saker där vi undrar – hur ska jag klara det här?
 

Det är ett sätt för oss att bearbeta och ta ställning till livet.
 

Förstå och sätta mening på lidandet


Smärta är en fysiologisk reaktion , lidande är upplevelsen,
dock så ger lidande en stark psykofysiologisk aktivering, då det är ångestladdat, tungt och plågsamt.

Men lidande är ingen sjukdom, och när man jobbar med suicidprevention så är en väg att hitta lidandet i ett
meningssammanhang för det kan bli avgörande för lidande utan upplevs så mycket starkare,

Hjälpare 

Som hjälpare som jag varit största delen så är det en del av hjälparens funktion att ta emot och härbärge indvidens som lider berättelse för att hitta och knutpunkterna för att sen gemensamt förstå innebörden av lidandet och lyfta det
 
Att kunna göra det behöver det vara genuint och förtroendet blir en värdefull gåva inte bara för hjälparen och klienten utan sen även för andra som kämpar.
När det brister i kunskapen om emotioner och hur kroppen reagerar med vad om kallas sympatikusaktivering
 

Sympatikusaktivering

Vid långvarig smärta är det vanligt att man får en aktivering av det sympatiska nervsystemet.

Varför detta sker vet man inte men en teori är att det kan vara ett försök för kroppen att stimulera till läkning genom att starta en inflammation i det smärtande området.
Tyvärr blir resultatet enbart negativt

Smärtans mening är neuropersektiv vill få oss att rikta vår uppmärksamhet dit så åtgärder kan sättas in,men kronisk smärta så upplevs mycket av lidandet meningslöst

Smärtan jag hade innan operationen när jag än idag är förvånad att vare sig jag eller kroppen inte la av, trots höga doser av smärtstillande och lugnande så var det skönt när jag slapp andas en stund.

Efter operationen så har smärtan inte varit lika hög även om det händer otrevliga saker om jag nyser i fel sammanhang så svimmar jag inte,
och kunde börja skapa förståelse och mening att leva med smärtan.
Idag är det att få jobba med det jag älskar, för smärta kommer jag alltid ha om jag väljer att äta och röra på mig, men känns som det går att leva med lättare för mig.


Den erfarenheten så har jag kunnat se lidande ur fler synvinklar som hjälpare, för lidandet funktion är att det ska åstadkomma en förändring

Under lidande kan tillfälliga självmordstankar sen gå över till långvariga för ju oftare vi använder ett tankemönster desto djupare mönster och scheman som det också kallas ju svårare.
 

Handlingsplan

Så det är bra att hålla koll på sina tankar för att sen ta fram en handlingsplan innan de växer sig starka

1-När de dyker upp så registrerar det för de har något att säga
2-Flytta din upplevelse från dig själv till situationen- vilken handling som utlöste tankarna
3-Vad fick mig att tanka på självmord, befriande från lidande?
4-Är det ett återkommande team, tankar och är situationer likande?
( Ex inom en kategori inom suicidprevention så finns suicidalt som problemlösning för att slippa ta ansvar på olika sätt)
.

Annars så är problemlösning är en skapande process för att det är ett effektivare att kunna se hela som en serie problem än att livet är problemet,
 

Det första och varför jag trycket på språk är att vi måste hitta rätt ord för de saker vi upplever,att lösa problem kräver att vi utvecklar språket

Det behöver inte vara stora saker som triggar starka tankar, tillfälliga självmordstankar är som ett myggbett, det kliar ju mer när du väl ger det uppmärksamhet.

Badda myggbettet med salubrin, kliar ( tankarna )det ändå prata med någon om det i din omgivning eller sök professionell hjälp.
 

Utvecklingen av självmordsbenägenhet över tid där individen uppfattar självmord som en personlig möjlighet till slutgiltiga lösningen kallas suicidal process
 

Kommentera gärna: