Gåvan att resonera och fatta bra beslut även när livet är svårt!

Något jag Idag använder i arbetet med rehabiliteringen.
är utifrån hjärnans grundläggande arbete som är att reglera livsprocesser.

1. Överlevnad.
2.välbefinnande
3.beslut .
4.problemlösning.
-
Biologer och psykologer är intresserad av vad som händer inom människor, sociologer kollar vad som händer omkring människan,

Affektiva Strateger tar hänsyn till människors känslor, tankar och kapacitet med hjälp av affektiv kommunikation ,
Då kan vi visa vägvalen  till hjärnans general centrum Neo-cortex, pannloben, frontalloben

 

Tankar och känslor sker i samband med andra människor oavsett om du sitter ensam eller i grupp så färgas våra tankar och känslor av andras intryck
 

Systemet som styr vår överlevnad så är Limbiska hjärnan- här finns våra känslor, emotioner, minnen och reglerar din sociala värld.

Det är ett väldigt gammalt system
 

Sen har vi en nya mer modern del som kallas neo-cortex den tar in signaler ifrån både den yttre och inre miljö till våra känslor och emotioner

Denna del är vår kopplingscentral som leder vår organisation.

Det jag jobbar mycket med inom beslutsvetenskap har sin samband central där

I neo-cotex skapas kapacitet att se över saker och situationer
-          Bedömning av miljö
-          Perception av tidigare erfarenheter
-          Val av handlingsplan
-          Utvärdering av handlingsplanens framgångar eller       misslyckande

Den delen öppnar möjligheter, och är den delen av hjärnan som alltid ser framåt och kan ge dig saxen att klippa de förflutna banden.

För när alla mentala processer är målformulering gör dig till en medveten aktör i ditt liv, det är vad vi kallar för självmedvetenhet
 
Vi har svårare att kontrollera våra emotionella kopplingar som är kopplat till våra basbehov,( limbiska hjärnsystemet) vilket gör att vi fattar dumma beslut, eller vad som en del säger tänker med fel del..

              Men det lämnar oss aldrig chanslösa!
Vad som är svårt är att det krävs ansträngning att koppla på det komplexa systemet så du kan reglera känslor och beteende
-

Sen finns verkställande färdigheter 

1.planering - skapa en plan för att slutföra en uppgift 
2- organiserat- arrangera i ett system
3- tidshantering - värdera tiden det tar och använda tiden.
4- jobba med arbetsminnet. - hålla uppgifter i minnet medan man kompletterar en uppgift.
-
De verkställande funktionerna jag fokuserar på och viktiga faktorer jag vill lära ut är vad som kallas

1-Meta kognition - förmågan att se över sin situation 
2-Responsinhabition – kapacitet att stanna upp och resonera och reflektera innan du handlar
3-Självreglering – att hantera känslorna för att genomföra en uppgift
4-Initiera en uppgift – ta tag i uppgifter
5-Flexibilitet – kunna revidera en plan på vägen
6-Målinriktning – att kunna hålla fokus trots konkurrende intressen
Alla är färdigheter nödvändiga för ett samhälle som är komplex som idag
 

Det som borde finnas på våra scheman redan i skolan är att lära sig om social och emotionell träning, det handlar om att lära barn och ungdomar att kunna resonera

Skolan är mer fakta inriktad med frågor som har ett svar, sen behöver vi ett svar så finns det klick bort, vi behöver inte kämpa eller anstränga oss att trampa upp stigen till neocortex för att avgöra vad vi ska svara 
lär vi oss inte fatta små beslut så har vi svårare att fatta stora och livsviktiga beslut, för det kommer inte naturligt 

Vi behöver hjälpa ungdomar att hitta och utveckla sin kapacitet,
det är viktigt att träna i att fatta beslut och med det kunna resonera. Ger vi den färdigheten så kommer unga lära sig ta till kunskap och fatta bra beslut i vardagslivet eller om livet hänger på det.
 

Inom neurovetenskapen kallar vi det hjärnbaserat lärande

I samhället i stort så finns det fler instanser att rätta till fel eller försöka laga människor än att satsa på prevention som lär oss lösa problem med egen kapacitet ,
vilket också gör att många hamnar i fällan att tro att de inte kan förändra sin situation.
 
Som jag skrev i mitt förra inlägg om vad som är våra starkaste krafter i att förändra livet ligger helt i våra händer.

Förändring, empowerment och lärande är den röda tråden, lärande har vi sen vaggan, inget i livet skulle kunna bli nåt om vi inte lär oss det.

Säger i en föreläsning att när vi som barn lärde oss gå så fanns det inget som kunde stopp vår iver att ställa oss igen varje gång vi hamna på baken, det var ingen som sa. Nä morsan det här är inte min grej….orkar inte… vi lärde oss.
 

Förändring är del av livet som vi måste förhålla oss till
vi behöver lära oss av att dra nytta av vår inre general neo-cortex det är vad vi kallar ”Life management ”

Förståelser för vår kapacitet ger självmakt att förändra och förbättra ditt liv.
 

När jag förstod det så fick jag veta vilken kraft som finns att förändra och förbättra mitt liv.
För har bipolaritet 1, vilket innebär att jag växlar mellan skov oavsett vad som egentligen händer runt om mig, det gav mig upptäckten att den inte behöver styra mig.

Mitt primära jobb är att ge andra kapacitet att använda sin självmakt för en friskare och starkare framtid.
 

Kommentera gärna: