Emotioner är inte känslor - varför är det viktigt att veta det?

Emotioner föregår känslor.

Många tror att känslor och emotioner har en förknippade hand i hand process men om vi tar fram kognitiv neurovetenskapens förstoringsglas så ser vi den viktiga skillnaden.

Emotioner byggs av grundval av reaktioner för vår överlevnad och framgång, för innan vi ens hade tänkande hjärnor så förstod naturen att livet är en riskfylld affär så den gav t om amöban funktioner att lösa livets problem, denna process homeostasmaskinen har med åren blivit mer sofistikerad, men vi har stängt kommunikationen att använda den?

För mig innebar det att förstå min affektiva sjukdom mycket bättre och kunde med det ta fram en handlingsplan för att minska mediciner och öka min kapacitet, att ta mig igenom rehabilitering på egen hand.

Ska försöka förklara emotionsprocesserna som skiljer sig ifrån vad vi säger är känslor..och varför det är viktigt att förstå

Amelonsim

Att vi i alla situationer har en möjlighet att förändra och förbättra livet, även om det är små förändringar, vi måste även förstå makten och vårt eget ansvar vår roll i vår livssituation
Genom att ta ansvaret även om vi inte vet då hur så går vi från maktlösa till resursfulla för det väcker vår inre kapacitet
Uttrycket visar hur många överlevt krig, tortyr, sjukdom och katastrofer
 

Att jobba med empowement rehab är att koppla förändringsarbetet genom individens uppfattningar som har en annan process än psykologiska och vad som används idag.

      Först

Den affektiva strategiska biten blir att med dialog kunna organisera tankar och känslor,
-          Att tänka kreativt innebär att kunna undvika att agera impulsivt, då kreativ problemlösning startar en process med neo-cortex delen av hjärnan tänker framåt

Andra

Sen har vi kommunikation – språk och kommunikation är det viktigaste vi har, och hur vi kommunicerar med andra är den andra viktigaste
Tredje 

         Under det så kommer känslor och psykologi in många gånger, vilken gör att vi ser att vi kan komma in tidigare 

Känslor är färgade av våra tidigare upplevelser och i samspel med kognitiva aspekter ska ge oss bättre hjälp att välja rätt känslor som gynnar oss i olika situationer

Fjärde

-          Våra önskningar, - önskningar innebär förmågan att föreställa sig något vi vill förverkliga , önskningar och hopp är mycket av vårt bränsle i vår kamp mot livets svårigheter
 

-här är det viktigt att förstå hur personlig empati fungerar
 

Hur vi handlar- vi lär oss och utvecklas och går vidare i livet genom våra handlingar och med det behöver vi ta fram broar som stimulerar den handlingsförmågan
 

Våra valmöjligheter – under min tid har jag ägnat största delen sen jag fick diagnosen manodepressiv  av det att hitta vad som är valmöjlighet och vad som är beslut

Femte

-          Vi löser problem – här kommer terapi ofta in, att lära sig av kognitiva system,  som första steget i processen men då har vi redan missat väldigt mycket som lättare gör att sista steget inte blir avgörande
 

När vi kommer in för sent i processen har vi svårare att påverka sista steget i vår överlevnad

-          Att lära sig av konsekvensen av våra handlingar och förstå vad det har för påverkan innan vi genomför det.
Många ser det som svårt men hade vi inte den förmågan hade vi inte överlevt en dag i trafiken och med det har vi rödljus som hjälpmedel

Kommentera gärna: