-


Starka känslor fungerar och agerar ofta på en barnslig nivå

Två vuxna kan i en het och stressad situation som i ex skilsmässor bli som två barn i en sandlåda rent reaktionsmässigt

Tänkandet blir kategorisk, svart och vitt, 
självcentrerad som sparar allt krut till en person

Självbekräftande som undertrycker som minnen, ignorerar fakta eller bevis som inte stöder din övertygelse

Känslor uppfattar sina slutsatser som absoluta sanningar, det är därför det är svårt att resonera med någon som är upprörd, hur logiska dina argument är

Känslor söker efter egna bevis, när något i en situation påminner om ett känsloladdat minne, så utlöses känslor som hör ihop med gamla händelsen

Känslorna reagerar på nuet som de var förflutet, 
här så tar känslorna förnuftet till hjälp för att förklara vårt agerande och reaktionen till känslorna, så vi lättare inser att vi reagerar på ett gammalt minne, 
när förnuftet går förlorat så går inte i en ond cirkel likt PSTD
 
Det är det limbiska systemet som styr när känslorna löper amok

Du kan se det när det är lätta att fatta vissa beslut som nykär du aldrig skulle fatta i vanliga fall

Varje känsla utlöses av en bestämd uppsättning av tankar, reaktioner eller minnen, och minnet är ofta selektivt, för vårt minne dokumenterar inte alltid verkligheten utan din uppfattning av verkligheten

Detta syns i experiment när flera människor berättar om samma upplevelse

Att förstå detta känslolandskap och navigera behövs en bra kompass och emotionell intelligens har ett bra riktmärke

EQ är mycket men i korta drag
-          Förmågan att kunna motivera sig själv trots motgångar

-          Styra känslorna och inte bli styrd av dem

-          Förstå oskrivna regler

-          Styra humöret

-          Bättre förmåga att lära sig av sina misstag

-          Känna empati och hopp med andra

Och givetvis är människor olika när de gäller att använda dessa förmågor

En del kan hantera och lugna sin egen oro, men kan inte lugna andra,
Hjärnan och nervsystemet avgör hur utvecklade dessa förmågor blir

Men du vill jag att du kommer ihåg att hjärnan är formbar och läraktig
 

 


Site Builder drivs av  Vistaprint