-

Mitt namn är Karin Österman och jag har en föreläsning serie som heter Karins Värld, som tar upp allt som är i mitt liv – mitt synsätt, tankar, styrkor, svårigheter och kunskap. 
Jag berättar om min diagnos Asperger syndrom – min dyslexi och depression.

I föreläsningen tar jag också upp hur jag kom över min depression utan mediciner.
Jag är också attitydambassadör för (H)järnkoll.
Föreläsningen är en resa genom metaforer, allvar och humor – genom mitt sätt att se världen.
 
Jag tar upp:
·         Autism och psykatrins historia
·         Erfarenheter av studera historia på Universitet – även medicin historia
·         Mina erfarenheter från skolan – mobbning mm
·         Musikens, teatern och dansens betydelse för psyket
·         LSS och SoL
·         Arbetserfarenheter
·         Identitet och diagnos…
·         Boendestöd
·         Att som student arbetsträna på en Daglig Verksamhet
·         Intressens betydelse
·         Metafor Diagnoser – vad är egentligen en diagnos?
·         Vikten av att individen – och vad som krävs
·         Erfarenhet av styrelse och föreningsarbete
·         Fantasins betydelse för psykisk välmående
·         Att komma över en depression genom intressen
·         Osynliga självskadande beteenden
·         Mina erfarenheter av psykiatrin och vuxenhabiliteringen
·         Försäkringskassan
·         World of Warcraft till
·         Och mycket mer
 
Jag anpassar också min föreläsning efter vad ni vill.
 
Att få kunskap handlar om att ta in många föreläsare – för vi har alla olika erfarenheter och resor genom livets väg och att förstå detta behövs många röster höras.
 
Kontakt – telefonnummer – 019-263885
                 Mail – karinosterman@telia.com
 

Priser –  arvode - vad vi kommer överens om – samt resor och boende 

Site Builder drivs av  Vistaprint