-

                                 Söker volontärer

 
Har ambitioner att få till en MIND självmordschatt även i Örebro
Vill du vara med i ett livsviktigt arbete så tveka inte och ta kontakt
Tiden är ideell och vi jobbar i team så du får stöd och kunskap för att hantera de känslor och frågor som kommer upp.


Jag har jobbat med suicidprevention i 18 år och driver än hjälpnätverk.

Min spetskompetens inom Suicidprevention ligger i att lösa "suicid som problemlösning" och dess tysta språk som huvudinriktning Site Builder drivs av  Vistaprint