-


Emotionell intelligens och Affektiv neurovetenskap är inte några nya termer för våran personlighet

Utan handlar om hur du hanterar den personligheten du redan har

De används för att kunna förändra både det fysiska, mentala och psykiska  som är kopplat till din personlighet.

Är strateg och motivator så för mig är dessa två livlinjer för att ta mig fram dit jag vill

Med förbandslåda av kunskap och en karta över mina resurser är jag rustad att göra det lilla extra för vet vad som väntar mig om jag inte gör det och om jag gör det
som två sidor av samma mynt

För motivation har ett nära samband med emotionell intelligens som bokstavligen betyder att flytta känslor

Så ta med skattkistan och välkommen till din känslosamma värld där vi tar fram din livskarta genom livet

Site Builder drivs av  Vistaprint