-

Med arbetet inom makeuprehab så är ångest en central fråga att ta i tur med då det ofta står i vägen för självförtroende och självkänsla

Ångest är ett resultat av tre samverkande faktorer

1-Biologisk – vad vi ser som läggning, vi kan vara födda med en viss blyghet och känslighet

2-Biografi – det är vad som blir inlärt som är förknippat med din personlighet, här finner du prestationskrav, perfektion och viljan att vara andra till lags

Här kan jag även utläsa påverkbarhet och kritik känslighet

3-Stress finner du i praktisk taget all ångest, när den blir hög och går ut i social ångest och fobi så är nivån hög

Som strateg tar jag fram praktiska råd och planer som lär dig att använda kreativitet och fantasi som hjälpmedel att övervinna socialångest
Allt ifrån hur du använder kroppsspråket till kommunikation

Socialångest och stress skalan

Normal
De flesta känner nervositet inför nya saker men det går fort över
Måttlig
När du ofta bokar om, känner att folksamlingar är jobbigt,
Känner sig orolig för att bli bedömd och värderad
Håller hellre med än ta en diskussion 
Extrem
Det är drygt 13-15% av befolkningen som drabbas, av denna grad av social och stress, då är det hela kroppen som reagerar med fysiska och mentala reaktioner

För min del så brast blodkärl lättare, fick stora blåmärken, blödde näsblod och fick utslag

Och här så utesluter du all social kontakt och isolerar dig hellre än våga möta verkligheten, allt förvrängs och paranoida tankar dominerar, beteendet är ett stort hinder och behöver professionell hjälp

Hur du hamnar på skalan ska vet du veta att du kan åka fram och tillbaka på skalan under livet inget är skrivit i sten

Åtgärder
Normal : inget att oroa sig över, här är det mer att acceptera läget och förstå sin personlighet

Mellan: här kan du behöva verktyg så dina bekymmer inte blir svårare att bli av med

Extrem måste ha professionell hjälp och handlingsplan

Fysiska symptom, behöver inte vara alla.....
Hjärtklappning
Höra pulsen i öronen
Ytlig andning
Stickningar
Ticks
Illamående
Kissnödig

Psykiska symtom
Föreställningar
         -Det värsta
         -Hur uppfattas jag av andra
         -Alla hemska resultat och följder
Ord
Oro, negativa bedömningar och förutsägelser
         -Tänk om….. blir fakta
         -De tycker inte om mig
         -De pratar illa om
Mentala processer
           -Självfokuserande
           -Fixerad av andras intryck och åsikter
           -Beteende
           -Ögonkontakt undviks
           -Passiv
           -Undviker att ta initiativ, för att slippa ta ansvar
           -Håller inne med åsikter
           -Skjuter upp saker
           -Trygghets sökande som gamla platser, vänner
           -Håller med majoritet eller tar andras råd utan att värdera det
           -Överdrivet hjälpsam och trevlig
Effekten
Även om socialångest och stress påverkar kroppen, psyket beteendet så påverkar det även känslor
Vi känner oro, nervositet, ångest och osäkerhet som har efterspel av skam, ledsen, depression, underlägsenhet och ensamhet

Enligt forskning finns det ingen specifik faktor som leder till socialångest och det är en samverkan

Biokemisk – genetiska faktorer från tidiga barndomen
Dysfunktionell – när vår traumatiska nervsystem går på högvarv
Arv – du kan inte få socialångest i arv men benägenheten att känna oro, och miljön kommer vara till stor betydelse under utvecklingen

Vad som blir den stora skillnaden är när det finns depression i bilden för då blir tankar mindre konstruktiva och kreativa och det är svårare att vara mentalt flexibla, 
som visat sig i olika tester som Stroop test

 
 
 

 
Site Builder drivs av  Vistaprint