-

NÄR MÄNNISKORS HJÄRTAN ÖVERVINNER STATEN 
Tyvärr så tar inte Europadomstolen upp målet och försvarar barns rätt till en tryggbarndom

Tankar finns att starta en fond för andra utsatta att få söka upprättelse


Vårt besökt i Enköping
Musik Malin Artz
Varför denna kväll är så viktigKvällen i Örebro

Svenska Coverorkester spela under kvällen
Site Builder drivs av  Vistaprint