-

Vad är ett socialt företag??

Det är en företagsform som vilar på våran osjälviskhet att ge människor chanser att skapa sin framtid, 

Mitt mål är även uppgifter som att finna bättre lösningar på sociala problem, 

Mitt fokus ligger i livsrehablitering att förmedla kunskap jag önskar hade fått eller få det stöd jag märks saknas

Psykiskt ohälsa växer och det inte är individen som skapat den utan mycket handlar om systemet vi skapt och begrepp och ramar som inte fungerar effektivt

Studerat i många år och byggt nätverk som jag lagt blod, svett och själ i och nu är redo att ta nästa steg och göra det mer konkret med anställda och organisation för att ett starkare samhälle

För en dag kan du eller någon nära dig, behöva bättre resurser som att ta sig igenom livet svåra stunder starkare så sjukskrivningar slipper bli en ond cirkel

Vi lägger mycket pengar på välgörenhet, det är inte välgörenhet utan investeringar från företag, intressenter, myndigheter som bygger vårt näringslivet i vår närmiljöRing eller maila om du har eller har kontakter som kan vara till hjälp

 

Site Builder drivs av  Vistaprint