GLITTERBLICKEN
MAKEUP MED ETT SYFTE
KONSTEN ATT BLOMSTRA I LIVET


Jag har länge haft intentionen att samla mitt liv och erfarenheter till en bok, men haft svårt att bestämma vad boken ska innehålla så vi börjar här.


"Empowerlist serien" berör hur vi når framgång i vårt 
entreprenörskap 
"Makeup your mind serien" är kopplat till hur vi förstår och kan på nya sätt jobba med rehabilitering 
"Blomstra" - delar med av vetenskap, kunskap och erfarenheter inom psykisk ohälsa och suicideprevention
 

Emotionsökandes passion utvidgar behov och begär

Det handlar om att kunna få det att vattnas i munnen på kunden genom att skapa en föreställning som väcker inspiration och känslor
 

Hur produkten känns att ha, och vad kan kännas om vi inte har den?

Det är speciellt om du presenterar något nytt för kunden. där de har dåligt med erfarenheter och referenser, för som jag skrev i ett tidigare inlägg så är familijert en stark beslutsfattare.
 

Vill du öka spontant inköp så behöver du lära dig känna när du ska aktivera behovslösningar när kunden står framför dig eller ge ett erbjudande


Det vi kallar rätt plats och rätt tid, vi gör det genom att det baseras på våra sinnen och hur du kopplar det till kundens belöningar

Här behöver du tänka – vill du bygga varumärke ? eller sälja en produkt?

Vissa varumärken har präglat sina kunder att de är det självklara valet
Andra har en favoritprodukt hos ett varumärke och är lyhörda för andra


 

Vi lägger ner mer energi för att undvika förlust än vinna,
Vi driver mer på att vinna tillbaka något än kämpa för något vi aldrig ägt
Vad vi kan tänka på är att vi påverkas mer av att förlora 1000 kr än glädje att vinna 1000 kr, kallas ”loss Aversion”

 
Du vinner inom marknadsföring att förstå och skapa emotionella köpare

De kommer att bli en målgrupp som ökar din marginal,
Hur hittar du dem?


Den emotionellsökande hittar dig, hen är den som slinker in av inspiration och spontan köper, här vinner du på att skapa en community kring varumärket för inget slår som dela köupplevelsen med likasinnade

Inom neuroselling och marketing handlar det om förstå känslor och hur de spelar för roll, när vi fattar köp beslut så börjar det med genom

Affekt, instinkt, behov , ägande och skapnaden som är under Mere exporsure effekt

Du får den marknaden du skapar, kunden lär sig fokusera på det du väljer att kommunicera

Vad säger ditt varumärke?

  
 

Läs hela inlägget »

Väck känslor

Även om vi lyckas väcka kundens drivkrafter betyder det inte att det räcker

Ha- begär kan locka kunden att fatta beslut men begär är kopplat till impuls, något som triggar en känsla att vi ska stå emot för det visar på karaktärssvagt – då behöver du ha rationella argument att luta sig emot


Så du behöver stå redo att erbjuda en rationell öppning när du märker att begäret visar sig, drivkrafter är något som puttar oss framåt och utvärderaren inom oss är kompassen att veta att vi tar rätt beslut
Varför är driverkrafter så viktiga det är drivande i beslut, når du drivkraften så är priset inte lika känsligt utan kan luta sig emot positiva emotioner

Vi behöver ha som regel att utbilda kunden men inte bara med fakta utan att skapa emotionella för eller nackdelar, för vi får den marknaden vi förtjänar, fokuserar du bara på pris så kommer inte kunden bli emotionella tillgängliga

Positiv erfarenhet


Även om vi inte har någon emotionell driven attityd eller beting kopplat till minnet så kan du ändå hitta vägen till kundens hjärta
 

Affekt

Om kunden saknar erfarenhet av varan så kan du väcka emotionella signaler som grundar sig i ” det känns rätt”
 

Det gör vi med instinkter

Läs hela inlägget »
Neuroselling och Marketing framtiden marknadsföring Neuroselling och Marketing framtiden marknadsföring

 Självuppfattning


När vi använder oss av affektiv kommunikation inom marketing och försäljning så har du större möjligheter att påverka hur vi kommer uppleva både varumärke och produkter.Det handlar om att förstå hur vi väcker känslor, kopplar det till två saker , den vi är eller den vi vill vara.

Väldigt mycket som väcker känslor är redan programmerat sen födelsen och med vår inbyggda förmåga att spegla gör att vi smittas av känsloyttringar.

Så det är viktigt att förstå vilka känslor som din målgrupp vill kommunicera med

En av våra starkaste indikatorer är självuppfattning, har du någon gång sagt ” känns inte som mig”
 ” det skulle jag aldrig göra”

Den sanningen avgör nämligen om vilka känslor och stimuli som blir relevanta, här idag är det allt ifrån butikens inredning till hemsidan,
 

Vilken känsla skapar du hos din kund?


Det finns många delar av denna kompass som delas med människor och kan då blir generell eller en kultur.

Sen så kan det vara på ett mer personligt plan, vi handlar som är relevant för vår självuppfattning,

Om vi ser parfymannonser så spelar det på vår kvinnlighet och lyx , Volvo anlita Zlatan för att det skulle kännas en yngre, starkare och stjärna på vägen, Appel har gjort en tydlig koppling till att deras användare är kreativa

Vi använder av produkter för att manifestera vilka vi är eller vill vara , känna en gemenskap mellan varandra kunder och produkter.
 

Självuppfattning är även det som identifierar sig med grupper, det är hur vi uppfattar oss och den bekräftelsen vi får av det, vår sociala tillhörig styr mycket av våra liv.


Status handlar om att omgivningen bekräftar en som en del i den grupp man vill tillhöra, att ens tankar och känslor har inflytande och värde.

Så vad din kund anser sig för att ha för relation till dig påverkar vad de har för förväntningar och hur de kommer integrera med dig.

Kunder har relationer till varumärken av olika anledningar, vet du varför dina kunder väljer att ha en relation till ditt varumärke?

När du vet hur emotioner för bearbetning fungerar så öppnar du dörrarna för nya förutsättningar att nå ut till dina kunder.
 

Många har den förutfattade meningen att alla våra kunder vill ha en relation med oss, utan att förstå hur den relationen ska se ut som kan bli avgörande för att nå nästa utveckling 

Läs hela inlägget »
lev på din passion lev på din passion


NeuroSelling och Marketing
I höst så släpper jag helt nya utbildningar, där företagare kan dra fördelar att använda sig  av
neuroselling och marketing

Samtidigt få lönsamma samarbetaren med den växande marknaden med influencers där de håller sitt expertområde

Hur får vi tillgång till någons beslutsprocess?
 

-Förstå hur vi tar beslut kan trattars ned till några nyckelgrupper och system vi har mellan öronen.
Så inget som har med personlighet att göra som vi lätt tar in i vår kalkyl under persona och målgrupp
 

Sedan smalna av strategierna och utmaningarna som företagare står för att förstå dessa system till deras behov och fördelar

-Att få tillgång till kunders beslutsprocesser så ligger det mer än att få deras uppmärksamhet, det gäller att tillgången till kunders minne, för minnen är en nyckel till människor motivation.

Du kommer få veta hur det fungerar och hur du som företagare kan ta in påverkskartan där vi går igenom tre steg

För att skapa drivkrafter behöver du även väcka begär

Tar även upp hur neurovetenskapen kan lösa
-säljfällan
-rationell fällan
-uppmärksamhets fällan

Få klarhet hur de 9 st mått av påverkan genom 3 st valsystem fungerar och kan bidra till ökad omsättning

Emotioner är av största vikt för framgångsrik kommunikation,
för det styr kundens reaktion och med det påverkar hur de kommer bearbeta deras beslutsprocess


För när vi byggt upp en åsikt eller attityd baserad på en känsla så det svårare att argumentera emot den 

Självuppfattningens makt över våra beslut

Genom att förstå hur självuppfattning fungerar och hur kunden agerar utifrån det och hur företag där kan ta hjälpa av influencer och Impacter för bästa effekt
 

Idag tänker vi lätt i målgrupper..syften… och kampanjer men tider har förändrats
Nu behöver vi lägger in hur påverkskartan som en självklar plats i kedjan 

Där du hittar dina beslutsfattare tankegångar, så du vänder kompassnålen åt rätt håll
 

För självuppfattning är en komplex blandning där vi vill uppfattas som unik men samtidigt vill vi tillhöra en social grupp

Så avgörandet kommer att förstå hur du som företagare kan använda vetenskapen bakom både självuppfattning, socialtillhörighet och koder.

För vad din kund anser sig ha för relation till ditt varumärke och hur det påverkar deras förväntningar och interaktion med dig

............................................................................................................


Lev på din passion , relationsbyggande kunskap

Ta betalt för din passion och sälj in din expert kunskap

Sen för att stärka sitt i influencerskap och entreprenörskap så är det viktigt att bli bekväm i att kunna sälja, för vi säljer något varje dag om det så är din önskan till middag till att få uppdrag.
 

Jag började som säljare 98 som jag utvecklat med att både retorik och tekniker genom åren och drivit socialat företag i 6år och tagit fram ett helt nytt yrke och socialalösningar inom rehabilitering

Vill med den bakgrunden visa hur du med din expertkunskap blir en tillgång för företagare och självklar valet.

 

-Vi ser över hur budskapet om ditt koncept ser ut ,
-Veta vem din kund främst är, vilken kund som kommer ha nytta av och därmed kunna sälja in det.

-Förmågan att stätta pris på din passion , det handlar om att ha fingertoppskänsla och självförtroende, hur du kan hitta bra nätverk till att starta egna nätverk
 

Ta hjälp av talande kroppsspråk som Amy Cuddy sammanställt, som även finns i mitt arbets sätt i Imageologi och personligt varumärke arbete som hjälper dig med stärka både självkänsla och självförtroende


Men främst för både grupperna att förstå grunder i affektiv och emotionell kommunikation med rationella argument,
när de två samarbetar så talar du till både hjärna och hjärta på sitt språk,


Ex När du hjälper en kund med att lösa ett problem så tar du negativt tillstånd till neutralt, där rationella argument passar, att gå fram neutralt till positivt tillstånd kräver en helt annat bemötande
 
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: empowerlist

Min första kärlek till neurovetenskapen kom med Antiono DamasioSom redan 94 bevisade att Decarets uttalande ” jag tänker alltså finns jag” inte stämmer,

För Damasio hade redan då bevis hur känslorna och emotionella reaktionerna ligger grunden till hur våra tankar tar form, så den kognitiva delen av processen vi kallar tankar kommer alltså senare än den emtionella signalen 
 

Emotioner är en del av belöningssystem som reglerar signalsubstanser
 

Emotioner är kroppens automatiserat svar på en händelse, medan känslor är upplevelsen av kroppens svar på händelsen

Emotioner kommer först och syftar till fysiologiska reaktioner medan känslor är den medvetna upplevelsen av emotioner

Emotioner har funnit längre än vår avancerande hjärna
Vi gillar det vi känner till och vi dras åt det vi exponeras för, så fungerar även minnet
 

Bekräftelse är ett tillstånd när du på något sätt känner dig sedd och framför allt av andra än sig själv, bekräftelse fås genom att någon lyssnar, nickar, trycker like knappen eller på nåt sätt visar uppskattning.
 

Det skapas då en social identitet eller social status, vid denna identitet så utvecklas självuppfattningen
 

Självuppfattningen utger ens eget synsätt hur du ska vara för att få uppskattning av sin omgivning

 
Jag intresserade mig speciellt för neurokommunikation när jag förstod hur jag skapade en skadlig identitet
 

När vi utsätts för kommunikation så registrerar vi det med våra sinnen och olika stimuli

 Inom affektiv kommunikation så blir kunskapen viktigt för den ligger till grund till våra beslut mer än vad psykologi gör, för det är emotionerna som kommer först


Emotionella reaktioner kan vara starka eller svaga, som gör hjärnan alert för den tillåter att det kan gå mer energi för att förstå reaktionen

För den andra starkt emotionell reaktion kan få tillgång till sitt medvetna resonerande för att förstå den.
 

Tredje kan då vägleda för en medveten bearbetning
När vi vill få kontroll och förstå våra känslomässiga reaktioner är det viktigt att förstå dessa tre funktioner


För det är tonen i din röst som bearbetar av den emotionella hjärnan, inte vad du säger

Emotioner är väldigt viktigt för det påverkar hur vi hämtar information, minns och fattar beslut

Jag vill förändra hur vi ser på dagens kommunikation och speciellt inom psykiatrin som behöver ta fler steg framåt att förmedla neurovetenskapens nycklar.
 

Läs hela inlägget »

Få luft under vingarna 

Att människor nåt sin framfart är inte för vi är den smartaste eller starkaste arten, 
Vi har klarar oss så långt för vår förmåga att bygga kulturer

Kulturer är att det samlas kring gemensamma uppsättningar av värderingar och övertygelser


Vi litar mer på människor som delar våra värderingar, vilket gör att vi inte blir vänner med alla, vi blir det genom hur vi ser på världen

Vi klarar oss bäst där vi känner att hör hemma och passar in
Förtroende blir då fogmassan, förtroende är inget du tar utan det kan endast ge
 

Ex vi litar mer på barnvakten på vår gata än någon för andra sidan staden om allt annat är jämställd, även om vi egentligen inte vet mer om barnvakten ifrån vår gata men hen kommer ifrån ”vår” gemenskap

För när vi har den grundtryggheten så tar vi mer risker och vågar utvecklas, men för att kunna prova sina vingar behöver vi veta att det finns ett skyddsnät som fångar upp oss om något skulle gå fel.

Att ha förtroende på det nätet är en starkt psykologisk fördel.

Vilket är en av grunderna som ofta saknas inom rehabilitering idag,
Vi frågar oss varför många fler sjuka och inte kommer tillbaka till arbete. Det är mycket för att vi avskärmat sjukskrivna från kulturen som är arbetslivet.


Min förhoppning och mål är att ta hänsyn till våra grundbehov av trygghet och stärka våra skyddsnät på nya och innovativa sätt att prova sina vingar så skulle fler ta språnget.

Vårt behov att känna tillhörighet och det är inte allt rationellt utan det är biologisk. Vad som blir är att se att din samhörighet växer med dig.

Så har ditt sammanhang stannat i hissen så kliv av och ta trapporna.
 

Läs hela inlägget »

BLOMSTRA
Långt och viktigt inlägg..

Det är bra att FB har bättre minne mig själv för även om dagen 24/5 var en underbar dag så minns jag den inte..
Min förlovningsdag 2013
 

För skuggan av 29 mars 2014 dog en nära vän, kärlek i suicid.
En död som slog som ett knytnäve slag för han var med och skapade hjälpnätverket SELMA efter vår vän Daniels död som jag skriver om på hemsidan under ”Skottet” – samtalet jag inte hann besvara.


http://www.bakomglitterblicken.se/om-sondra/skottet-40082532

 

jag sattes i en mental hiss kunde inte urskilja vilket år det var ,
var jag tillbaks 99 utanför kyrkdörren? ..eller 2014..?

Det utlöste en psykos vilket är som när du inte vet vad som är verklighet och vad som är tankemonster, det känns som du är fången av din egen tankekraft som endast spyr ut sina hatfulla kommenterar av förödelse.. tills du tror på orden..
 

Vad jag visste var att det var en kamp för livet att vinna.  
Satte in aggressiv medicinering och behandlingen ECT .
Visst märktes det att jag genomgick något men så länge ingen fråga mig hur jag mådde så hölls kompassnålen åt rätt håll

 

Vid den här tidpunkten i maj 2014 är mina behandlingar snart slut och jag börjar känna fast mark under fötterna och tankarna börjar ändra sitt språk och kunde andas igen
 

Biverkningen blev skadat minne .
 

Jag har den starkaste formen av psykiska sjukdomen bipolär 1, vilket innebär för mig att jag inte har mellanläge utan växlar,
och mina skov har varit starka , så högt mina maniska skov gått desto djupare depression om jag skulle vara utan medicin och vårdplanering
 

Psykosen utlöste PSTD, och min trogna kontaktperson påminde mig då om min fysiska rehab jag hade för att få rörlighet i kroppen efter operationen.

Min fysioterapeut sa till mig i början när jag mest var bitter och tyckte han var en okänslig knöl som inte kunde se min smärta och svek av vården och förlusten av den framtid jag planerat gått upp i rök
 

Han sa rent ut, kan hjälpa dig när du släpper din bitterhet!
 

Han vände mitt sätt att resonera när han fråga om mitt" varför" genomföra en smärtsam rehab.För  det är så viktigt att ha sitt varför?! När vi fastslog det så tog vi i tag med "hur"

Han lärde mig att kroppen har större makt över vårt psyke än vad vi kan tro och vikten att de två samabetar är ditt bästa skydd,
där fanns nyckeln att låsa upp fängelset som PSTD bygger runt mig
 

Så börja fila på min nyckel som idag används i mitt arbete med rehabilitering
 

Jag hann vakna i början av juni 2014 tills jag en gång stod öga mot öga med min lilla systers död.
 

Alla runt omkring mig stod redo för vad de skulle innebära för mig men hennes död och min sorg gav mig något annat 
 

Stod inför frågan att ge upp, ge efter eller ge allt...
För att jag inte skulle gå under så gav jag allt för att satsa på min framtid- få en anställning lämna lång sjukpension, få trygghet och känna värde

 

Mitt minne är fortfarande skadat, mest mitt arbetsminne och kämpar än att få det att fungera fullt ut.
 

Den vetskapen jag fått under den här resan och lärdomar vill jag förmedla till andra.
För får ofta frågan hur klarar jag det?!

 

Jag har haft min diagnos i över 30år, varit omedicinerad, till övermedicinerad till att det blev min identitet som krossade mig självbild totalt.

Hur gör jag? för har en fokuserad plan och rotade rutiner som håller mig i balans, för utom mat och träning...
-Vid depressioner håller jag rutinerna,
-Vid mani håller rutinerna,
Jag går upp och tar mig iväg oavsett ser till att jag får misslyckas men det viktiga att jag minst försöker, skov ska brytas. och inte blandas ihop med andra sjukdomar.
- Mediciner är komplement och inte ensam aktör till lösningen och mitt stabila mående ligger endast på mig, ingen annan kan göra det åt mig.
 

Idag har jag minimal medicinering , har mitt drömjobb, har människor runt mig som tror på min förmåga att göra en inverkan för människor, så att fler kan få chansen till friheten som självmakt ger,
Är inte lätt men värt det!

Vikten blir att hitta hur vi kan skräddarsy vår tillvaro efter sjukdom, trauma eller skada med rätt hjälp, stöd och möjligheter

Att känna sig kraftlös behöver inte vara detsamma som maktlös


................................................................................................................

Som jag tog upp i förra inlägget så kan din inre kriterier ta mer kontroll över ditt liv än du själv,


med det så kommer dina egna tankar att skapa onödiga hinder 

Oavsett hur din historia ser ut så kan framtiden alltid bli annorlunda

Det blir då dags att ta tillbaka kontrollen
 

För den goda nyheten och väldigt viktig dokumenterad fakta är att du kan styra dina tankar.
Många misstar sig om det och tar sina tankar för en konkret verklighet, än något vi producerar själva,
det blir då viktigt att förstå allvaret bakom hur du är både regissör och manusförfattare
Bland det de jobbigaste att inse när skov och psykoser blåser som orkan runt en


Även att lära sig att se att misslyckanden inte är en katastrof utan perspektivet att vi kan lära oss mycket av våra misstag

Din inre kritiker använder dina misstag som vapen, där du behöver lära dig att använda perspektiv som skyddsväst

För vi kan se det med ekonomiska problem så upplever hjärnan det som ett fysiskt hot mot vårt självt 

”Borden” kan förändras när vi byte ut negativa etiketterna för vi drivs av utmaningar för det är träning för hjärnan att hantera problem på sikt som är livsviktigt att kunna.
 


jag har tränat min hjärnan och kapacitet hårt för att må bättre och kunna ta kontrollen över det jag kan.


I vår hjärna pågår mycket processer som ger oss förutsättningar att förstå oss själva och kunna ha tankar kring oss själva

Med processerna så vill jag att du ska lära känna amygdala, striatium och autom

Hur upprepat beteende blir en vana som då läggs i den delen av hjärnan som sköter motorik så det kräver så lite hjärnenergi
Så därför blir det svårt att byta tanke eller ännu mer en vana.


70% av våra tankar är samma tankar vi återvinner , vi har lättare att ta oss till negativa tankar för det krävs mindre hjärnenergi

jag vill kasta ljus över hur vi ska förstå
 

Hjärnan – fysiska – Brain
Psyket – aktivitet i hjärnan- mind

Sen neuroplasticitet förmåga att bygga och förändra vårt neuronnät och kartor, där kunskapen blir din kompass när du hamnar i livets vägskäl.

Läs hela inlägget »

Att lära känna sig på nytt är en del i rehabilitering,Som jag tog upp en föreläsning att det kan komma en dag där vi behöver göra slut med vårt gamla jag
och identitet för att kunna växa och gå vidare.


Det är viktiga grundstenar för att även hantera livet, och det är en ständig process, det tar tid oavsett vad vi brottas med att få gå grepp om vem vi är.

En del har sedan barnsben ägnat sig att uppfylla alla andras behov och med det förlorat chansen att lära känna sig själv.

Självbilden tar form av meningshändelser och självdefinierade minnen för vår självbild är tätt knutet till vår erfarenhet och minnen,
men det är de mindre dramatiska processer som styr vårt liv, vi fattar en rad med små beslut som bygger största delen av självbilden.
 

De gamla grekerna sa redan på deras tid att vi behöver hitta vår inre trygghet i sin värdering av sig själva

Och vi använder olika försvar när vår självkänsla hotas som är bra att ha i minnet så du märker det när de vill inkräkta på din energi

-Saker vi inte kan få nedvärderar vi så det inte hotar vår självkänsla
Undviker situationer – om vi tror att vi kan misslyckas så avstår heller än provar, som gör att det minskar vårt livsrum och missar möjligheter

-Sänka sina förväntningar – intalar sig själv att det är orimligt att de kan gå si eller så..och när det slår in så kommer en kick att ha ”rätt”

Skapar orsaker – att skaffa sig en orsak till varför- lätt att vi skjuter upp saker till det blir svårt att göra ett bra jobb

- Jämföra sig nedåt – jag är bättre än X
 

Varför växer det till ett problem?

Många har dåligt självförtroende och känner sig otillräckliga mycket pga av irrationella föreställningar som ” du kan bli vad du vill” det låter bra och är i all välmening och du kan det men det krävs jobb.
 
Det finns två grunder för dålig självkänsla

Situations betingat - som att vara nervös i sammanhang 
Grundläggande som då har en underliggande dålig självbild – nedvärderas sig ständigt med en stark rädsla att bli bedömd eller räcka till, personens liv upptas att försvara sig emot hot mot självkänslan, som gör livet är en kamp
 

Paradoxen blir att personen med låg självkänsla hela tiden ursäktar sig själva till att de väcker irritation i omgivningen och personen blir så upptagen av sina egna fel att energin tar slut till andra,
som blir en grogrund för depression, för även positiva händelser kan för en person med grundläggande låg självkänsla utlösa ångest.

 

Det skiljer sig ifrån mindervärdeskomplex då lever de med upplevelsen att självbilden är fel, känslig för kritik, stort behov av beröm men kan inte ta sig när den kommer.
 

När vi jobbar med min modell så får du större förståelse om dina värderingar då har vi lättare ett inre försvar när din inre kritiker tar över ditt manus och du känner sig fången,
den ger verktyg så du kan lämna tankar som inte hjälper dig.
 
 

Läs hela inlägget »

Under hälsodagen  4/5 så kommer jag beröra..

-Självkänselstress och hur det påverkar oss?

-Vad som är Självaktning som är relationen mellan våra förväntningar, våra ideal till den reella framgången – vart vi lägger ribban?

 

”Du kan bli vad du vill”

sagt i uppmuntran men hamnar våra förväntningar och drömmar som inte är i proportion till praktiska möjligheter kan det leda till starka känslor av misslyckande,

(sen behöver inte alla ta efter AF som att jag inte var så önskvärd på arbetsmarknaden, och gapskratt över mina planer för Makeuprehab..)
 

Vad många gör när de inte kommer in på utbildningen eller får jobbet, eller prinsen är en riktigt padda

istället för att hitta nya vägar så börjar man ifrågasätta sig själv som tillslut lätt blir smärtsam självkänsleångest som ifråga sätter sitt eget värde.


Självreflektion vi har en ständig dialog med oss själva hela dagarna som kommenterar allt du gör, förmågan att kunna reflektera är ett livsverktyg som hjälper dig, som då innebär att vi reflekterar vad som hänt som en process,

Är det så att din inre kritiker är din inre mobbare så blir det din självplågare som påpekar och hittar hela tiden nya saker att kritisera och då fastnar du i ältandet
 

Jag som jobbar med makeup både inom vanlig och i rehab så är mina ledord alltid vi framhäver det du vill till din bästa version, än att få någon att definiera ett värde i termer för sitt utseende
 

För ansiktet är personlighetens spegel när du möter människor, det är en biologisk del av oss att bedöma det ansiktet.

Under rehab när vi jobbar med självbilder så går vi genom hur olika sätt som självbilden styr och fungerar.
 

Ditt kroppsjälv vs socialamediers / reklams största tillgång

Redan i tonåren så blir vi som ett flugpapper för alla kommenterar som fälls om vår kropp, och jag tar upp vad som sker med det retsamma orden som sen följer ”skoja bara” för de flyktiga orden kan eka i flera år framåt.
 

Mitt mål är att du ska få en bättre kommunikation med ditt kroppsjälv då det kan behövas en tolk i början för att ni ska lära sjunga i samma kör.

Läs hela inlägget »

INBJUDAN 

Ta chansen och träffa Sveriges första MakeupStrateg som är specialiserad inom hållbar makeup.

Hon heter Sondra och jobbar med att stärka självbilder och driver Makeuprehab , hon är resande volontär för Look Good Feel Better som sminkar
cancerpatienter under behandling på sjukhus och jobbar att förbättra villkoren för kvinnor med Alopeica.


Lär dig hur du enkelt kan Lär sätta på lös fransar och hur du återanvänder dem flera gånger om.
Du får 40 min egen tid 395kr produkter för allt.

"Jag finns på plats och konsulterar i hudvård och hjälper dig att hitta rätt hudvård och hudvårdsbehandling informerar Amanda"

Om Amanda sköter salogen 

Jag började min karriär inom hudvård och make up 2001 på The Body Shop.
Hösten 2006 till hösten 2007 utbildade jag mig till hudterapeut och tog examen på Gilda skolan i Göteborg.
Direkt efter examen hyrde jag in mig i salongen The Green Room som har ett samarbete med The Body Shop på Smedjegatan i Jönköping. Sedan våren 2008 har jag både drivit mitt företag i The Green Room och haft en fast butikschefstjänst på The Body Shop. I Augusti 2012 startade jag Skin&Care by Amanda.
 

På Skin&Care by Amanda erbjuder vi dig effektiva behandlingar som går in på djupet och ger fina resultat.
 

Känner du att du vill bli ompysslad och få en lugn och skön stund så har du kommit rätt!
 

Här kan du få hjälp med olika hudproblem såsom akne och rosacea, stora porer och också ålderstecken såsom rynkor och linjer. 

Behandlingarna är till för både män och kvinnor och anpassas efter ditt behov!


Besök hemsidan och kika vilken behandling du är intresserad av veta mer om för grunden i alla hållbar makeup är huden!

http://skinandcare.se/


 

Läs hela inlägget »
Inspirationsbild
Inspirationsbild
inspirationsbild
inspirationsbild