Emotioner föregår känslor.

Många tror att känslor och emotioner har en förknippade hand i hand process men om vi tar fram kognitiv neurovetenskapens förstoringsglas så ser vi den viktiga skillnaden.

Emotioner byggs av grundval av reaktioner för vår överlevnad och framgång, för innan vi ens hade tänkande hjärnor så förstod naturen att livet är en riskfylld affär så den gav t om amöban funktioner att lösa livets problem, denna process homeostasmaskinen har med åren blivit mer sofistikerad, men vi har stängt kommunikationen att använda den?

För mig innebar det att förstå min affektiva sjukdom mycket bättre och kunde med det ta fram en handlingsplan för att minska mediciner och öka min kapacitet, att ta mig igenom rehabilitering på egen hand.

Ska försöka förklara emotionsprocesserna som skiljer sig ifrån vad vi säger är känslor..och varför det är viktigt att förstå

Amelonsim

Att vi i alla situationer har en möjlighet att förändra och förbättra livet, även om det är små förändringar, vi måste även förstå makten och vårt eget ansvar vår roll i vår livssituation
Genom att ta ansvaret även om vi inte vet då hur så går vi från maktlösa till resursfulla för det väcker vår inre kapacitet
Uttrycket visar hur många överlevt krig, tortyr, sjukdom och katastrofer
 

Att jobba med empowement rehab är att koppla förändringsarbetet genom individens uppfattningar som har en annan process än psykologiska och vad som används idag.

      Först

Den affektiva strategiska biten blir att med dialog kunna organisera tankar och känslor,
-          Att tänka kreativt innebär att kunna undvika att agera impulsivt, då kreativ problemlösning startar en process med neo-cortex delen av hjärnan tänker framåt

Andra

Sen har vi kommunikation – språk och kommunikation är det viktigaste vi har, och hur vi kommunicerar med andra är den andra viktigaste
Tredje 

         Under det så kommer känslor och psykologi in många gånger, vilken gör att vi ser att vi kan komma in tidigare 

Känslor är färgade av våra tidigare upplevelser och i samspel med kognitiva aspekter ska ge oss bättre hjälp att välja rätt känslor som gynnar oss i olika situationer

Fjärde

-          Våra önskningar, - önskningar innebär förmågan att föreställa sig något vi vill förverkliga , önskningar och hopp är mycket av vårt bränsle i vår kamp mot livets svårigheter
 

-här är det viktigt att förstå hur personlig empati fungerar
 

Hur vi handlar- vi lär oss och utvecklas och går vidare i livet genom våra handlingar och med det behöver vi ta fram broar som stimulerar den handlingsförmågan
 

Våra valmöjligheter – under min tid har jag ägnat största delen sen jag fick diagnosen manodepressiv  av det att hitta vad som är valmöjlighet och vad som är beslut

Femte

-          Vi löser problem – här kommer terapi ofta in, att lära sig av kognitiva system,  som första steget i processen men då har vi redan missat väldigt mycket som lättare gör att sista steget inte blir avgörande
 

När vi kommer in för sent i processen har vi svårare att påverka sista steget i vår överlevnad

-          Att lära sig av konsekvensen av våra handlingar och förstå vad det har för påverkan innan vi genomför det.
Många ser det som svårt men hade vi inte den förmågan hade vi inte överlevt en dag i trafiken och med det har vi rödljus som hjälpmedel

Läs hela inlägget »

Något jag Idag använder i arbetet med rehabiliteringen.
är utifrån hjärnans grundläggande arbete som är att reglera livsprocesser.

1. Överlevnad.
2.välbefinnande
3.beslut .
4.problemlösning.
-
Biologer och psykologer är intresserad av vad som händer inom människor, sociologer kollar vad som händer omkring människan,

Affektiva Strateger tar hänsyn till människors känslor, tankar och kapacitet med hjälp av affektiv kommunikation ,
Då kan vi visa vägvalen  till hjärnans general centrum Neo-cortex, pannloben, frontalloben

 

Tankar och känslor sker i samband med andra människor oavsett om du sitter ensam eller i grupp så färgas våra tankar och känslor av andras intryck
 

Systemet som styr vår överlevnad så är Limbiska hjärnan- här finns våra känslor, emotioner, minnen och reglerar din sociala värld.

Det är ett väldigt gammalt system
 

Sen har vi en nya mer modern del som kallas neo-cortex den tar in signaler ifrån både den yttre och inre miljö till våra känslor och emotioner

Denna del är vår kopplingscentral som leder vår organisation.

Det jag jobbar mycket med inom beslutsvetenskap har sin samband central där

I neo-cotex skapas kapacitet att se över saker och situationer
-          Bedömning av miljö
-          Perception av tidigare erfarenheter
-          Val av handlingsplan
-          Utvärdering av handlingsplanens framgångar eller       misslyckande

Den delen öppnar möjligheter, och är den delen av hjärnan som alltid ser framåt och kan ge dig saxen att klippa de förflutna banden.

För när alla mentala processer är målformulering gör dig till en medveten aktör i ditt liv, det är vad vi kallar för självmedvetenhet
 
Vi har svårare att kontrollera våra emotionella kopplingar som är kopplat till våra basbehov,( limbiska hjärnsystemet) vilket gör att vi fattar dumma beslut, eller vad som en del säger tänker med fel del..

              Men det lämnar oss aldrig chanslösa!
Vad som är svårt är att det krävs ansträngning att koppla på det komplexa systemet så du kan reglera känslor och beteende
-

Sen finns verkställande färdigheter 

1.planering - skapa en plan för att slutföra en uppgift 
2- organiserat- arrangera i ett system
3- tidshantering - värdera tiden det tar och använda tiden.
4- jobba med arbetsminnet. - hålla uppgifter i minnet medan man kompletterar en uppgift.
-
De verkställande funktionerna jag fokuserar på och viktiga faktorer jag vill lära ut är vad som kallas

1-Meta kognition - förmågan att se över sin situation 
2-Responsinhabition – kapacitet att stanna upp och resonera och reflektera innan du handlar
3-Självreglering – att hantera känslorna för att genomföra en uppgift
4-Initiera en uppgift – ta tag i uppgifter
5-Flexibilitet – kunna revidera en plan på vägen
6-Målinriktning – att kunna hålla fokus trots konkurrende intressen
Alla är färdigheter nödvändiga för ett samhälle som är komplex som idag
 

Det som borde finnas på våra scheman redan i skolan är att lära sig om social och emotionell träning, det handlar om att lära barn och ungdomar att kunna resonera

Skolan är mer fakta inriktad med frågor som har ett svar, sen behöver vi ett svar så finns det klick bort, vi behöver inte kämpa eller anstränga oss att trampa upp stigen till neocortex för att avgöra vad vi ska svara 
lär vi oss inte fatta små beslut så har vi svårare att fatta stora och livsviktiga beslut, för det kommer inte naturligt 

Vi behöver hjälpa ungdomar att hitta och utveckla sin kapacitet,
det är viktigt att träna i att fatta beslut och med det kunna resonera. Ger vi den färdigheten så kommer unga lära sig ta till kunskap och fatta bra beslut i vardagslivet eller om livet hänger på det.
 

Inom neurovetenskapen kallar vi det hjärnbaserat lärande

I samhället i stort så finns det fler instanser att rätta till fel eller försöka laga människor än att satsa på prevention som lär oss lösa problem med egen kapacitet ,
vilket också gör att många hamnar i fällan att tro att de inte kan förändra sin situation.
 
Som jag skrev i mitt förra inlägg om vad som är våra starkaste krafter i att förändra livet ligger helt i våra händer.

Förändring, empowerment och lärande är den röda tråden, lärande har vi sen vaggan, inget i livet skulle kunna bli nåt om vi inte lär oss det.

Säger i en föreläsning att när vi som barn lärde oss gå så fanns det inget som kunde stopp vår iver att ställa oss igen varje gång vi hamna på baken, det var ingen som sa. Nä morsan det här är inte min grej….orkar inte… vi lärde oss.
 

Förändring är del av livet som vi måste förhålla oss till
vi behöver lära oss av att dra nytta av vår inre general neo-cortex det är vad vi kallar ”Life management ”

Förståelser för vår kapacitet ger självmakt att förändra och förbättra ditt liv.
 

När jag förstod det så fick jag veta vilken kraft som finns att förändra och förbättra mitt liv.
För har bipolaritet 1, vilket innebär att jag växlar mellan skov oavsett vad som egentligen händer runt om mig, det gav mig upptäckten att den inte behöver styra mig.

Mitt primära jobb är att ge andra kapacitet att använda sin självmakt för en friskare och starkare framtid.
 

Läs hela inlägget »

Empatisk empowerment rehabilitering

Att jag jobbar med rehab handlar mycket om att kunna visa hur du kan få mer kraft, makt och kontroll över ditt liv gör utifrån att du förstår din kapacitet och får rätt fokus
 
-Vi har redan en uppsättning idéer och uppfattningar
- när någon ifrågasätter det så uppstår en konflikt, en reaktion, med frågan --hur ska vi ställa oss emot det?
Här ett icke empatiskt förhållningssätt är att direkt hugga tillbaka.
- Konflikten måste lösas innan vi kan gå vidare, ibland handlar det om att göra slut med sitt gamla jag
 

Allt förändringsarbete börjar med respekt och empatiskt förhållningssätt till individens uppfattningar, kunskaper och erfarenheter , igen utan att lägga din värdering

En bild säger mer än tusen ord

Har någon tänkt på varför vi säger så?
 

Bilder talar till vårt känslor centrum i hjärnan, här skapas känslor och besluts fattas, men det är även den del av hjärnan som inte har tillgång till språk.

Så när vi säger magkänslan, kan inte sätta fingret på det, eller att skadebeteende vill visa sin smärta så är det bristen på språk och ord att förklara det.

Självbilden skapas redan i barndomen av våra närmaste förebilder, idag så tar vi även närmaste förebilder de vi ser varje dag som finns på sociala medier utan att riktigt förstå deras inverkan

Självförtroende är fäst i hjärnan, handlar om hur vi ser på det vi gör, ser ut och agerar

Självkänsla har sina grunder i hjärtat, i våra värderingar, känslor i förhållande till varandra
 

Självkänsla handlar om värderingar som vi fäller om oss själva, kan ses som ett rykte och som med rykten behöver de inte vara sanna för att göra stor inverkan

Empati

Bor främst i två delar av hjärnan, amygdalin vårt känslosystem för att få mer grunder att stå på så ska vi förstå vad som med känslor och emotioner
Emotionenprocess är när hjärnan uppskattar eller bestämmer värdet på ett stimuli, ex vi rycker till när du snabbt ser en svart slang på stigen

Känslor är en medveten reflektion av den omedvetna utvärderingen – vi skriker till, men en känsla kan endast uttryckas när den är medveten.

I amygdala så bor våra stormiga känslor och våra meningsfulla minnen
Sen har vi hjärnbarken här är förnuftets hjärna, den gör att vi kan tänka på våra känslor innan vi agerar och gör att vi kan förändra vårt beteende
Vi inser att det är en slang och skrattar och går vidare
 

Här kan vi dra nytta av empatiskt förhållningssätt och process
 

Låt oss bryta lite myter om empati,

Många föreställer det som en automatisk känsla, som spontant poppar upp på någon annans känslor, och är det på nåns smärta så är det sympati färgat av åsikter och fördomar ifrån sina referensramar

Kärnan i empati är förståelse, för att förstå behöver vi lyssna, då med empatisk lyssnande då vi lägger ifrån oss själva, våra åsikter , kunskaper och värderingar , du lyssnar inte för att svara utan för att hjälpa.

För empati är utan undantag handlingsinriktad

Hjärnan är ingen dator, eller en grå massa som är slav under gener och miljön
Utan det är ett samspel, som alltid kan förändras.

Du dör inte med den hjärnan du födds med, eller den du har i barndomen , inte ens den du får i tonåren
 

Neurovetenskapens forskare har visat att dina livsval är det starkaste kraft bakom din utveckling och med det ditt liv.

Så när du flyttar hemifrån så lämnar du även din gamla hjärna där, om du inte med livsval väljer att ha dem kvar.

Så erfarenheter tankar , handlingar och känslor förändrar hjärnans struktur , när jag fick veta detta förstod jag hur jag kan hantera min psykiska sjukdom, och vilken makt jag har över mitt liv.
 
 

Självförtroenden är en färdighet, och att jag säger färdighet är att vi alla kan lära oss att bli bättre att använda den
För det är förmågan att tro på dig själv att du kan genomföra saker oavsett utgångspunkt, förutsättningar, odds och ändå köra

 
 

Läs hela inlägget »Empatisk empowerment rehabilitering

Att jag jobbar med rehab handlar mycket om att kunna visa hur du kan få mer kraft, makt och kontroll över ditt liv gör utifrån att du förstår din kapacitet och får rätt fokus
 
-Vi har redan en uppsättning idéer och uppfattningar
- när någon ifrågasätter det så uppstår en konflikt, en reaktion, med frågan --hur ska vi ställa oss emot det?
Här ett icke empatiskt förhållningssätt är att direkt hugga tillbaka.
- Konflikten måste lösas innan vi kan gå vidare, ibland handlar det om att göra slut med sitt gamla jag