MakeupStrateg
Boosta och stärk självbilden

Perfekt för dig som vill bli mer självsäker och odla din framtid


 

Självbilden fungerar som en tro och den tro vi har om oss själva,
vi agerar och bekräftar vår självbild utan att den gör att vi mår bra av det
.


Många kämpar med sin självbild, självförtroende och självkänsla så vi går igenom alla begrepp, då de olika begreppen tilltalar olika delar av vårt hjärnsystem
 

Vi jobbar i workshop eller aktiv föreläsning där vi antingen gör övningar på plats eller får göra övningar att göra sjäva sedan och prata i grupp så vi lär oss förstå våra tanker och känslor
Går att träffa mig inviduellt eller två st till större grupper
 

 Självbilden 

Vad är självbild?

-Självbilden 4st grundpelare
-Självbilden sätter gränser och skapar förutsättningar
-Förstå och dra fördel av emotionell återhämtning
- Vad är självkänsla ? Känslan som har minst med oss sjäva att göra och hur stärker vi den, då den ändå är en av våra viktigast för våra sociala relationer
 

 Din inre biograf och affektiv medvetenhet 

Det är att jobba med våra attityder som redskap för vårt välmående, bra vid psykisk ohälsa för att hitta bättre lösningar

- Om känslorspråk och syfte 
- Social ångest – vad är det och hur får vi bukt med den
- Drivkrafter och inre motivation
- Lär dig Äga din historia - viktigt för att kunna gå vidare starkare
 

Vi går då igenom modet anatomi då den är en nyckelfunktion i mycket förändringsarbete.
Du lär dig plocka fram det när det behövs


 

Mindscaper så fröet för framtiden 
 

- Få veta mer emotionell trygghet och stil, lär hur du får bättre återhämtning och        självkännedom och känslomässig reglering för att klara påfrestningar bättre

-Jobba utifrån våra hjärnsystem om trygghet, alarm och utforskar / prestations
- Få kontroll av känslostormar när känslor tar över
 

Be the change 
Bli en mästare i kommunikation

 

- Veta hur du presenterar dig själv på bästa sätt och lämna ett färgstarkt avtryck
- Social förmåga
- Klä dig för framgång
- Hur du gör intryck på nätet
- Power Poseing -använda sig av kroppspråket och röstens viktiga verktyg att
   föra fram budskap och tala till känslor
 

Personligt varumärke och personlig kompetens 
 

Personligt varumärke handlar om mer än yta, för det du måste bygga det inifrån för att det ska bli trovärdigt och kunna bygga förtroenden.
För yta håller inte i längden om inte utsidan och insidan stämmer överens.
 

-Då lär du dig om identitet

-Värderingar
-Kärnvärden
-Mål - Aktivitetsmål och Resultat mål

-Kompetens

-Utmaningar
 

-Image -lär känna dig sjäv genom andra

-Profilering- Hur når du ut
 

Masterclass estetisk kompetens
Bonus träff


Estetisk och social kompetens är något vi alla kan dra nytta av. 
Det handlar att kunna förmedla den vi är och vill vara med hjälp vårt personliga varumärke

 Estetisk kompetens handlar inte om att styla om sig utan snarare om taktkänsla och att hitta en stil som passar både den egna personligheten och tillfälle.

Den fysiska framtoningen har blivit lika viktig som hur du beter dig speciellt när det kommer till att nätverka eller söka jobb och praktik eller prestationer överlag som att stå framför människor och ta bort ett fokus på vår osäkerhet,
 

Det går att välja delar ur programmet och skräddarsy för bästa behov

 


.

Kontakta glitterblicken@gmail.com