Jag är en entreprenörsjäl och har blivit en inspiratör för många efter mina år med Glitterblickens arbete som idag är en stark personligt varumärke
 

Att skapa förståelse och förändring, krossa fördomar och förbereda broar för människor så de kan nå sin största potential oavsett förutsättningar


Empowerlist

Att få saker att hända
 

Jag vill skapa ett sätt att nå inre trygghet i en osäker värld, där vi behöver lita mer på vår förförmåga och kapacitet då vi blir våra egna värsta fiender.

Att göra det bästa vi kan och ta hjälp av varandra, både genom att lyfta sina medmänniskor och kollegor när vi behöver.

Jag vill hjälpa och inspirera hur du bygger ditt personliga nätverk
Plocka fram din inre värdetrygghet och dina personliga förmågor med attityden att hitta dina resurser att förverkliga dina drömmar.

Jag vill skapa platser och forum där vi kan byta idéer och bolla fram nya lösningar som berikar våra världar och ger mer fokuserad energi på rätt tankar och i sin tur ger mer energi för att klara vardagen.

Framgång är så många olika saker och vi uppnår det vi sätter vårt hopp och energi på. Det är skönt att veta att oavsett om vi måste göra grovjobbet själva eller inte så är vi inte ensamma på vägen.

För mig är kommunikation viktigt för runt min hals så har jag ett nyckelhål då din röst är det viktigaste verktyget du har,

Så lär dig använda den!

Med min Johan
Med min Johan

Jag har med åren blivit en förebild och inspiratör som visar hur jobbigt livet än kan vara så finns det en chans att ta tillbaka kontrollen för sitt liv och sina drömmar

loading...

Vad är ett socialt företag??
Det är en företagsform som vilar på våran osjälviskhet att ge människor chanser att skapa sin framtid

Jag har studerat i många år och byggt nätverk som jag lagt blod, svett och själ i och är nu redo att ta nästa steg och göra det mer konkret med anställda och organisation för att ett starkare samhälle

 

Spindel i livet

Att nätverka kommer egentligen inte naturligt för mig, men förstod hur viktigt det är för att skapa och upprätthålla kontakter

Så nätverka fick mig att lämna min trygghetszon och hitta min plats.
Bra kontakter kommer alltid vara bättre än mycket marknadsföring.

Att nätverka handlar inte om att ”sälja” in sig utan det handlar om kommunikation och kunna utbyta både idéer och tankar

Det viktiga är att du vet vad du vill med att nätverka?
Socialt?
Karriär?
Personligutveckling?

Livet är föränderligt och att ha ett bra kontaktnät så kommer det hjälpa dig att ta vara på möjligheter