GLITTERBLICKENS BOOK OF SHADOWS
KONSTEN ATT BLOMSTRA I LIVET


Följ med i arbetet som MakeupStrateg och Smink på Recept


Jag har länge haft intentionen att samla mitt liv och erfarenheter till en bok, men haft svårt att bestämma vad boken ska innehålla.

Svaret blev att ta fram en bok hur vi förstår vår hjärna och känslor bättre där kulturen av livs coacher missar när de pratar om " du är vad du tänker" 

Jag har lärt mig den hårda vägen att ska du motivera någon behöver du veta vad du motiverar till, för det som pepp och positivt i DIN värld kan vara slutet för en annan...
 

Här på bloggen kan du följa mitt dagliga arbete som Sveriges första Makeupstrateg och att vara en socialentreprenör och förändra hur vi ser på rehab och införa en unik uppdrags argentur som en Change Agent

 

Verktyg vi behöver för vår affektiva första hjälpenlåda


Följ gärna och sprid FB sidan då det är lättare att nå ut till det som behöver hjälp och inspirationen bäst

Med mitt arbete med livs rehabilitering  inom Change Agent så vill jag skapa bland det viktigaste botemedlet och det är delaktighet.
 

Att skapa känslor som driver på vårt samarbete att se visioner och förstå varför det är så viktigt.


Enda sedan vi var barn så har vi haft en inneboende vilja och det är att bli sedda och bekräftelse att det vi gör är viktigt och att vi gör det bra.

Vi vill känna oss trygga att kunna ta sig igenom vardagen, att kunna möta det okända med tillräckligt mycket mod och ta möjligheterna

 


För när vi får ett förtroende så vill leva upp till det,
Varför?

 

Vi behöver veta att vårt liv har en mening, ett syfte och ett värde, och veta vad det bidrar till! 
 

Jag tar upp hur vi ser och hur våra tre tillits former vi har och hur vi kan inkluderas vårt arbetsbälte


Enkel tillit : leds av vårt sunda förnuft och det vi tar föregivet

Blind tillit: vi utesluter fakta som inte stämmer överens med vår uppfattning

Autentisk tillit : är den viktigaste att få grepp om när det kommer till omgivningen så är det att den är villig att se dina förutsättningar oavsett din bakgrund

För dig så innebär det att vi har en medvetenhet och reflektion att veta vilka förväntningar andra ha på dig, vad kan du lova och vad kan du hålla?!

När vi tar bort all form av ansvar och sjukskriver så glömmer vi vårt förtroende för oss själva kommer krympa om det inte utmanas, och små val och utmaningar blir fyllda av osäkerhet, för utmanas inte hjärnan så hittar den utmaningar i vardagen så du lättare förlorar tilliten till din förmåga så blir vägen till arbete kantat av osäkerhets och rädsla för att inte veta vad morgondagen kommer ge.

Mitt sätt att jobba blir att vi bygger det förtroendet och stödet med kunskap att klara att möta nya situationer med en kommunikations förmåga som stärker dig.
 

För din karriär väcker ditt varför och vattnar din passion och engagemang så du växer dig stark nästa gång till det blåser.

Läs hela inlägget »


För ett tag sedan så kom SVT ut med ett inslag som starkt kritiserade arrangörerna läs mer via länken nedanJag som före detta ordförande i Pride ville jag ge en summering och lärdom från mitt år.
 Jag kom i kontakt med Pride som volontär 2015, då det är inte bara om färgglada tåg och folkfest i stadsparken, det är en plats där alla kan känna sig välkomna
Sen 2016 fick jag erbjudandet om att vara ordförande för Pride.
Eftersom jag jobbar med självmordsprevention och där siffror i statisk för mig är människor och deras livsöden då jag även jobbar med att ge råd och stöd till anhöriga så blir det en annan verklighet. I mina nätverk hade HBTQ målgruppen ökat oroväckande.
 

För mig var det inte ett lätt steg att ta med min bakgrund men ibland behöver vi se längre än oss själva så riskera min trygghetszon och käraste vänner som jag sett som min familj under så långtid.


2016 så var det en helt ny styrelse förutom en medlem, så vi hade alla olika förväntningar om året.

Vi förstod snabbt att föreningsarbete är en helårsprocess, som mycket handlar om att skapa en plattform för människor utöver Pridefestivalen.

Att jobba med sponsorer till ett sådant stort evenemang som Örebro Pride behövs tid, engagemang och uthållighet, vilket inte fanns i själva föreningen då,
så var viktigt att ha grunden och tryggheten som ligger med att ha Anna och Brittinger som redan hade skapat relationer med sponsorer, annars hade det inte gått att genomföra.

I föreningsarbetet så hade alla en röst och plats och utöver det arbetet så kunde vi jobba med festivalen.

För med festivalarbete så blir flera led påverkade om det inte är ett bra samarbete där alla gör sin uppgift.

Sista tiden strax innan festivalen så fick jag stor hjälp av Linda Pettersson som kunde arbeta helhjärtat med hjälp av Brittinger så allt tillslut blev bra,
Jag kunde alltid vända mig till Anna för att få tips och råd.
 

Det var ett tufft år och det var även ett år som visar hur viktigt det är att vi samarbetar och ser över personliga åsikter och tryckande, för andras människors chans till välmående.


Jag avgick pg a hälsan fick sin en känga men hade en vision att jobba för att göra föreningen aktivt under hela året och engagera flera.
 

Jag hoppas att vi kommer ha en Pride Festival i år och visa att ingen kan tysta en sådan viktig röst.

Läs mer om bakgrunden
 https://www.facebook.com/orebropride/

 

Mvh Sondra.
 

Ps jag fick träffa oerhört fina och starka människor som mig vill kämpa för ett öppnare samhälle där vi får älska vem vill och kunna känna sig skyddade att vara öppen om det.
Ingen ska behöva dö för bristen av kärlek och förstående!

Ta hand om varandra

 
 

Läs hela inlägget »

Att bygga personlig kompetens som eget unikt varumärke med hjälp av Affektiv medvetenhet som jobbar med emotionell intelligens och empatisk kommunikation
 

Vi lär känna 5 olika begrepp

Talang: nåt du gör utan att tänka på det, det är en medfödd lätthet får en färdighet eller förmåga
 

Personlig egenskap : beskriver dig som person med ditt beteende, inställning och hur du uppträder i olika sammanhang
 Kunskap : det du lär kan lära dig, ta in fakta eller skapa förståelse hur något fungerar
 

Färdigheter: detta är handlingar och aktiviteter som du använder för att utföra en uppgift, förmåga du kan träna upp
 

Styrka: det är när du kan kombinera och ovan till ett samspel då har du utvecklat en stryka
 

Det ger dig mer förståelse över ditt liv och självmakt
 

Vi födds med olika förutsättningar för att utveckla vår personliga kompetens, som ligger i talang och färdighet

Det är en stor skillnad att ha en känsla och känna sig styrda av dom och vara medveten om en känsla
Hur den tar sitt uttryck, det ger dig större beslutsunderlag och stryka att ha kontroll hur vi på hur vi använder känslorna.
 

För vi har inte kontroll över vilka känslor vi får med träning och förståelse så har vi makten hur vi förhåller oss till dom
 

Ger dig verktyg att
-Bedöma och uttrycka känslor hos dig själv och andra
-Förstå känslors budskap
-Kontrollera känslomässiga tillstånd
-Förstå hur känslor blir dina drivkrafter
 
Som även stärker din självbild och självkännedom, ansvar och kommunikation
Bli bättre på problem och konflikthantering även på eget plan,
När vi mår dåligt och är i ”krig” med oss själva så är allt en krigszon att överleva.
                                 
                                     Det går att vinna det kriget!

Läs hela inlägget »

SÅ ÄGER DU DIN HISTORIA

Ett smakprov 
 


Inre mod är en förutsättning för vi kommer att besvikna på vägen framåt och veta det men ändå ta risken för att våga prova om och om igen

Det krävs mod att kunna ta sin smärta, än låta det gå ut över andra eller bli en skada för sig själv

 

Vi gör det när vi lär oss stå för våra erfarenheter och ändå lever ut sin värdering
 

DEL 1

1-Modets anatomi och hur du lär dig äga din värld

Det handlar inte om att gå ut prova allt mellan himmel och jord för att prova på allt, utan det är att inse och  förstå att vi kommer misslyckas på vägen och ha mod att försöka ändå

Förstå Självbilden, självkänsla och självmakt

2-Modets tjänst
 

Vi kan resa oss efter våra motgångar och smällar,
För vi kommer aldrig hamna på ruta 1 igen oavsett så är vi en dag kloklare

Vi är känslomässiga av naturen och alla förändringar vi står inför kommer innebära en förlust.
Även om grundsituationen inte gjorde att vi mådde bra så kommer det vara svårt att lämna den tryggheten
 

För vi kommer längta tillbaka till en plats som inte längre finns,
 och det är en viktig del i att äga sin historia


Veta på vilket sätt som det hänger på vårt beteende, tankar och känslor ihop med vår sårbarhet 
 

Sårbarhet är inte en svaghet, sårbarhet är känslornas kärna, sårbarhetenskälla kommer ifrån hoppet
 

DEL 2

3-Din resa är din egen

Ingen kan klara din resa förutom du själv.
Vi kan däremot läsa och hört om människor som rest sig upp ur alla olika sorters svårigheter,
Men oavsett så kan vi inte använda oss av deras upptrampade stigar som genvägar-
Vi har däremot en stor hjälpkälla av alla gemensamma erfarenheter som en karta vi kan dra nytt av
Det är viktig att lära sig be om hjälp och även ta emot hjälp
 

Förstå emotionell stil
 

4-Berättande ligger i dina gener

I vår kultur av filter och gillande så finns även en stor plats att dela med sig av sina erfarenheter
Det är viktigt att förstå vad vi delar med andra och vad det har för påverkan i våra liv.

5-Empati

Vårt delande gör även hur vi knyter an till varandra då det frisätter hormoner som kortisol och oxytocin som även är del av vår neurokemi kopplat till empati

Förstå empati och sympatis process och hur vi använder det.

 
 
 

DEL 3

6-Kreativitet väver in kunskapen så vi kan använda den

Vi är kreativa av naturen, men kan göra att vi hamnar i att vara handlingsförlamade än handlingskraftiga

Varför och hur bryter vi det


Oavsett om vi går ned för räkning för stora saker eller så kommer känslorna vara en rödtråd genom processen, för vi är tänkande känslomässlomaskiner
Lära sig kroppens intelligens och icke-verbala språk
..........................................................................................................................

Mer om hur du lär dig att äga din historia            

Läs hela inlägget »

När något hänt händer dig som får dig att omvärdera livet.
Så står du öga mot öga med ditt gamla jag som du inte längre känner igen.


Ni måste nu avgöra om det är dags att göra slut för att kunna hitta ditt nya jag

Maktlöshet skadar vår förmåga att planera, och det framkallar bristande målfokus, då maktlösheten skapar blockeringar så vi inte kan visa vad vi går för under press

Så stå utan koncentrationsförmåga, stressat minne och svårt att resonera
Vi blir då mer benägna att endast se saker ur vårt perspektiv och med ett låst perspektiv så bjuder vi in stressens kusin ältande

Här vill jag gå in med kartan mot självmakt, för även hypotetisk makt kan starta processen, när vi tänker på makt så får vi ofta endast blicken emot dominans och ledarskap men makt hanterar även om hur vi hantera stress.
 
När vi får mer makt över oss själva så öppnas vägar där det som skulle uppfattas som hot bli en möjlighet

När vi ta till vår egenmakt så känner vi oss kraftfulla så det påverkar våra tankar, känslor och beteende

För makt sitter inte endas i våra huvuden…

När jag 2014 fick posttraumatisk stress vilket innebär att både kropp och hjärna kidnappar dig och du står helt maktlös inför det.

Tillslut förstod jag oavsett hur mycket jag tränade mitt psyke så behövde jag ge en lösensumma till min kropp, så insåg att våra tankar påverkar hur vi mår i kroppen och kroppen påverkar hur vi mår i psyket.

Som är en nyckel till en effektivare rehabilitering

Läs hela inlägget »

Skapa din Karriär

Modellen för "Smink på recept"-handlar om att även se helheten av oss

Hur vi bidrar till bästa kvalifikationen både från insidan till utsidanNär det handlar om självbilden, självkänsla och självförtroende så påverkars det av mycket yttre faktorer
 

Speciellt när vi behöver tro på oss själva, när det känns som svårast och mycket av din framtid hänger på det
 

Jag har en skada och handikapp som inte syns eller märks lika uppenbart idag men det innebär att jag även behöver ta hänsyn för det så skadan inte förvärras

Men försöker hitta vägar klara av saker, och hitta balansen utan att försöka överkompensera och ignorera vad som kan hända.  

Även om min självbild är starkare idag för jag vet vem jag är, självförtroendet är i grunden bra, vet att jag kan mitt jobb och är duktigt på det och utvecklar mig hela tiden
Men att tävla emot de som har bättre utgångspunkter än dig själv,
eller ha svårt att hitta en plats i samhället eller chans att visa det är bland det mest knäckande du kan uppleva.

 
Så jag ville ta fram ett recept där vi kan ta våra ingredienser av erfarenheter, kunskaper och passioner och med det sätta vår krydda på världen till att få ett konkurrensmedel

Det handlar inte om att följa regler, tips och hur du skriver ett CV och utan att hitta strategier som fungerar för och du kan stå för som leder dig till din dröm karriär

Att få tillräckligt med kraft att inte vänta på sin chans utan ta tag och skapa sig chansen, att våga ta kontakt och mer proaktivt ha kontroll över sin framtid
 

Så det är steget längre än att bara ha förståelse av jobbsökare processen
 

Få veta hur du skapar din bild med hjälp av affektiv medvetenhet och Estetisk och visuell intelligens  

Det är som ett personligt visitkort där det även handlar om gester, språk och mimik
 

Vårt intellekt har sina buggar där det lätt smyger in stereotyper, förstå dem till din fördel
 

Jag har en psykiatrisk sjukdom och många tar för givet att jag är stresskänslig , men jag kan hanterar mycket stress bättre för behöver hantera nåt som är starkare, vet hur jag ska återhämta mig för behövt göra det regelbundet och är en del av mitt liv.

Dags att bli din egen strategiska Boostingenjör  
en underhållande och viktig Workshop

Läs hela inlägget »
besök i SkinAgent monter på Tyngre VII besök i SkinAgent monter på Tyngre VII

Som makeupstrateg så handlar det mer om kosmetisk makeup för jag jobbar med att vi tillför något för att förstärka det bästa inom oss.

Så vi går igenom estetisk och visuell spetskompetens som handlar om att du få användning av hela till ditt uttryck och det representerar den du är och vill vara
 

Speciellt om vi varit borta länge ifrån arbetsmarknaden och har en stor lucka i CV:t för det finns andra kompetenser vi alla kan lära oss att glänsa i


Att känna sig mer självsäker så blir mycket annat lättare att våga göra, att besöka nya platser och nätverka som är ovärderligt i vårt samhälle
 

Så när du vet vem du är och vart du står är det ingen konst att göra ett bra första intryck och lämna ett färgstarkt avtryck


Så vi går igenom vad och hur fungerar "första intrycket" och hur använder vi det som ett redskap
 

Inom neuroaffektiv vetenskap så är det är den viktig länk att förstå hur kroppshållning, röst och gester påverkar ditt självförtroende


Du lär dig att använda sociala gåvor, konsten att lyssna och ställa frågor som hjälper dig att skapa din framtid

När vi sen jobbar med kosmetisk makeup så handlar det inte om att stöpa någon i en form om vad som är modelltrend utan vi jobbar med att stärka det som får dig att glänsa

Vi kan inte glömma helheten för vi påverkas av hur vi känner att vi ser ut.

När jag föreläser eller kör kurser så är det viktigt för mig att vara klädd rätt och ha min vad jag kalla powermakeup då är jag fullt rustad att ge min publik allt utan att behöva tänka på hur de ser mig.
 

För jag har min perception av skönhet och jag vill att du ska hitta din!
 

Som mina vänner som har Skin Agent att ha en produkt som gör livet bekvämare att slippa tänka på skavsår
http://www.bakomglitterblicken.se/smink-p%C3%A5-recept/samarbeten-spr/skin-agent-40619157

För när vi är osäkra och har svårt att ta plats och stå ut så är vår rädsla som ett skavsår på själen, makeup med strateg kunskapen kan du bli din produkt för ett bekvämare liv.
 

Jag vill lära dig använda din energi till rätt saker, som Dr Glas säger
" alla strävar inte efter lycka, de försöker få sti på sin olycka"

Läs hela inlägget »

Vad ser du framför dig när jag säger deprimerad person?

Är tillbaka dragen? Nedstämd? Trött och står i livets skugga?

Där det är ett större problem för individen än vad vi runt omkring märker?

Vad få vet eller tänker på så kan en lindrigare form av depression ta
väldigt livliga uttryck det är vad vi kallar för ”Maskerad depression”

Även om det är mildare depression är precis lika stressande för individen.
 
Att bli så trött och slutkörda att det tar uttryck i ilska, fräser åt omgivningen vid att minska suck och blir kronisk arg och irriterad där all glädje runnit iväg

Maskerad depression till skillnad från klinisk har inte den skuggsyndrom av fängslande ängslan utan osar av frustration

Med maskerad depression är vi mer medveten om hur livet är och tror att vi får leva med det.

Många lever då ofta väldig inrutad liv, eftersom glädjen och nöjen inte lockar, M.D vet att livet är inte en dans på rosor och när det blir uppenbart inte är förvånade eftersom det redan är konstaterad utan blir mer en belöning att ha rätt
 

Sorgsnare och klockare
 

Skriver ”normal”  för det är en tolknings fråga för alla är normala tills vi lär känna de,
men en normal i humöret gärna vill minnas saker i en photoshopad version  och kan boosta sig själva i flera sammanhang när det behövs.

medan en med maskerad  depression har förmågan att minnas livet med en mer jämn fördelning av misslyckande och framgångar men boostar inte sig själva lika lätt utan mer trycker ned sig

Att känna sig ständigt arg, trött och gnällig tar tillslut en biologisk skada på hjärnan.Men det finns steg och sätt att förändra och läka den skadan
 

Ursprung fröet till maskerad depression ligger i miljö faktorerna  än genetiska drag så fråga dig – hur ser ditt liv ut?
 

Här behöver vi mer en anti-stressmedicin än en anti-deppmedicin


Här är du överbelastad och krafterna är uttömda till sista droppen, oförmåga att minnas enkla ärenden att ta ut soporna känns som en OS gren

Att inse att du lever med maskerad depression kan ge dig större kontroll att kunna ta av masken,
 

Mycket av mitt arbete är att hjälpa andra ta fram bättre rutiner och livsrecept för att få tillbaka kontroll och ork att genomföra snå nya frön och skörda en bättre framtid


Det viktiga är att ta det på allvar när det handlar om känslor och humör för det påverkar oss så mycket i livet

För både lindrig och maskerad depression kan lättare klä sig i en fullblommad klinisk depression

Vi får lära oss trips om hur vi ska ta hand om kroppen och hjärta, men skötselråd som tar hand om din hjärna pryder inte lika många löpsedlar
 

Vilket är synd för att depressioner tystar själen….

Läs hela inlägget »
Inspirationsbild #anastasianordic Inspirationsbild #anastasianordic

Jag har skrivit om skuggsyndrom innan på gamla hemsidan men glömde spara det så tar upp det igen för det ett viktigt perspektiv vi behöver ha mer kunskap om med det hälsoklimat vi upplever idag
 
Diagnoser ökar och speciellt när det sker av fler instanser och utredningarna i vissa fall blir bristfälliga

När diagnostisering började med en tydligare sjukdomsbild som schizofreni och manodepressivitet men med åren har det vuxit och så har fler och fler dimensioner kommit upp till ytan och fler hamnar i gränslandet och mellan stolar

Nu har vi fler variabler att hänsyn till då vi måste förstå vad svårigheterna kan bero på, ligger det i uppväxt, miljö, biologisk, personlighet eller temperament?
 

Vad är syndrom?
 

Det är när en rad beteenden uppträder och tillsammans blir en enhet


För det går inte att ta ett blodprov för att veta hur om det är skadlig ångest eller något som är del av livet vi behöver lära oss hantera, utan vi måste studera alla symtom och med tidsbrist så läggs mycket vikt över patientens tolkningar.

Vi blir inte automatisk friska bara föra att bli sjukskrivna, det behövs åtgärder och uppföljningar så det blir rätt diagnos och behandling

När vi hamnar i mellanlandet som blir med skuggsyndrom så säger det inte att det inte påverkar individen, utan det krävs även att lära ut coopingredskap

För är det så att det är subtila och ofta dolda partiella ofullständiga psykiska sjukdomar så behövs ett tränat öga.

Hoppet
 

Med nya resultat inom neurogi så öppnas nya viktiga dörrar   

 
En relativ ny förståelse om ADD har kommit som gett vården mer förståelse om dess natur
Ex med ADD kan du inte låta tankarna komma och gå utan de fångar lätt upp en sak och det blir totalt fokus och får svårt att släppa taget eller åsikter, det kallas för hyperfokusering vilket förväxlas ibland med asperger om vi inte ser till hela flödet av syndromen än bara ta ut något ur kedjan.
 

Rehabilitering
 

Mitt mål att ta fram och lyfta affektiv medvetenhet är att kunna hjälpa fler att förstå diagnoser ur fler perspektiv och skillnader så att det blir rätt behandling.

Idag blir det lätt att får en patient stämpel av depression så slutar sökande efter andra saker eller om det finns en avvikelse av kedjan

Som ADD beror på en koppling i individens neurologiska kopplingar som påverkar individen,
depression är det substans som påverkar individen,
Sen finns det flera trappsteg som nedstämdhet och håglös som är variabler av depression som har spår av skuggsyndrom

Psykisksjukdom som fysiska sjukdomar har även fysiska markörer

Ex förkylning vs krasslig vs influensa vi har olika symtom för varje för att veta om det krävs vila eller medicin, men kan vara svårt att pin pointa orsaken för alla delar påverkar individen att fungera normalt
 

 Fortsättning om skuggans ingamansland kommer då möter vi
 "maskerad depression"

 

Hjärnbrus

Något som vi alla har är vad som kallas hjärnbrus och det kommer i olika delar av hjärnan beroende på vilken typ av grundsyndrom
Ex ADD kan inte filtrera och har stort stimuli med det tar in allt, vilket går att lära sig hantera utan mediciner men med träning

Schizofreni kan få fysiska känningar i hela kroppen för bruset kan bli röster och det kan börja klia på benet och direkt kommer kopplingen att det kan vara något inopererats i benet, individen kan lätt bli belägrad och fångad av sitt eget psyke

Det kräver noggrann vård och medicinplanering för att få det lättar att hantera
 

Känslorspråk

Om rädsla är en känsla som vill göra dig uppmärksam så är förtvivlan att du reagerar på något du inte kan accepteras, vi fokuserar på det vi kan eller har förlorat, och det vänds lättare inåt och som leder till isolering

Kroppen reagerar med att sakta ned för att kunna lättare samla energi för att kunna styra om kopplingar så vi sover mer..
 

Alla känslor är en färskvara och vi håller dem vid liv med olika metoder, se till att du inte ha återlivnings försök för känslor som behöver få gå vidare…

Läs hela inlägget »
Etiketter: true colors
Affektiv medvetenhet
Består av att få förståelse av känslor, tankar, språk och handlingar kopplat till det

Det är inte som kognitiv psykologi utan mer åt neuroaffektiva delen
Lära sig förstå vår inre och yttre tryggheter

Som Makeupstrateg så jobbar jag med affektiv medvetenhet

Att lära sig känna igen känslor som lidande vad som ligger bakom utan att vara dömande, ha acceptans, förlåtande attityd men inte bli överkörd
Att kunna hitta lösningar utan att dras med i andras känslor
 
Det är motsatsen till att använda dig av mindfulness där vi ska möta oss själva i nuet, men för att kunna möta oss själva rätt behöver vi ha både trygghet och kontroll så vi kan möta oss själva och våra inre demoner
Affektiv medvetenhet är att förstå vad som är våra försvars och säkerhetszoner
Speciellt när vi möter smärtsamma känslor som ledsen, besviken, ilska och sårbarhet kan möta känslorna men ända kunna få livsviktig distans

Det handlar om att inte bli uppslukade och överidentifierar sina känslor till ett handikapp för då absorberar det upp hela vår värld och stänger ute att hitta lösningar vilket som även påverkar våra relationer i stort

Alla kämpar med något och ingen har ett perfekt liv, och även om vi är medvetna om Fbs happy så påverkas av flödet, en del använder det som en misshandel mot sin egen självbild
 
Som barn har vi trygghets knappar, så vi jobbar med att hitta mönster hur vi gör för att känna trygghet när det blir svårt och jobbigt

Barn tar till gosedjur och nappar,
jag tar det och använder jag mig av våra sinnen så det kan bli en ditt vuxna gosedjur

Livet kommer alltid ha problem,
vad vi kan göra är att ändra ordet.

Ordet på problem är affektivt laddat och sätter fart på hormoner för att segra så blodet rinner till allt utom hjärnan och stressen ökar och vårt logiska tänkande hamnar i skuggan.

Byter vi ut till utmaningar så byter vårt system hormoner för att hitta sätt att segra

Vi ska alltid ha respekt för vårt lidande men inte skapa en rutin om det, för när vi tänker det händer alltid mig, ingen förstår mig käner vi mer ensamma och isloerar oss lättare
istället så  öppnar vi dörren till att visst det finns det som har det värre än du .
men det finns lika många som kämpar med liknade som du och de har klarat det.

Jag jobbar här mycket med förebilder för att vi ska se hoppet och möjligheterna.
Det bryter även emotionell isolering, när vi bryter isoleringen så finns det gemenskap

Ett tydligt exempel har vi sett med #metoo rörselsen

Att vara medveten om sina och andra känslor gör det lättare att reglera dem för alla känslor innehåller både information och motiverade drivkrafter
 
Läs hela inlägget »
Inspirationsbild
Inspirationsbild
inspirationsbild
inspirationsbild