Erik Widlunds väg att ta tillbaka makten över livet genom att prata om sitt möte att leva den osynliga döden

Erik är föreläsare och förebild inom psykiskohälsa och suicideprevention
 

Så han är min första manliga tillskott till inspirations momentet på Glitterblicken att glow it forward så andra kan ta tillbaka sin kontroll över livet.

Vad tänker jag på när jag vaknar?
Daisy (min hund) det är en ny dag.
red av mig, att jag ställde frågan så är det att det är viktigt hur vi startar dagen, vad reflekterar vi över, en del säger dålig morgon färgar dagen

Vad får mig att ställa mig på scenen?
Först var det för att jag blev tillfrågad,  förstod inte att jag kunde göra skillnad.
Nu är det ett driv, en glöd. Jag ska ändra attityder.

Är jag rädd för något?
Jag är rädd för mycket. Bland annat åka bil med andra och brev ifrån myndigheter.

Om jag får 10 minuter med någon?
Jag kan inte riktigt välja mellan Kurt Cobain och Robin Williams.
Så 5 minuter tillsammans med både så att jag kan säga till dem att jag saknar dem och att de hade så varma hjärtan. Dom saknas mig.

Vad gör jag när ja inte kan sova?
Om jag inte kan sova så spelar jag dator eller tittar film.
Vilka tre ord beskriver dig?
Levande. Energisk. Känslosam.

Vill du kontakt med Erik och boka honom för föreläsning erik@widlund.se

Hans föreläsning om en oönskad situation berör det svåraste stunder i livet och hur han hittar vägen till den han är idag.
Han är välbokad passa på, passar för skolan både ungdomar och lärare, Vården kan få en inblick och så anhöriga kan få stöd hur de kan hantera oönskade situationer 

https://hjarnkoll.se/ambassador/erik-widlund/

Föreläsare kollega inom Hjärnkoll och stolt att säga att du är min vän
Föreläsare kollega inom Hjärnkoll och stolt att säga att du är min vän