Glitterföreläsare
 

Nu så kompetensutvecklar jag föreläsarna som finns under varumärket Glitterblicken
 

Med en modern retorik och lingvistik för det ökar behållningen för publiken och stärker föreläsaren grundpelare att bygga en karriär på.


Vill du föreläsa som Glitterföreläsare och vill lära dig hur du marknadsför dig?
Hur du använder olika medier och nätverk? Få veta om ekonomi utan företag och kunna värdesätta sin tid och erfarenhet även i kr.?


Så skicka ett mail gliterblicken@gmail.com

Söker ni spännande och inspirerande föreläsare till konferensen, personalmötet, kick-offen eller utbildningen?

Ta kontakt med Glitterblicken!

Under flikarna hittar du flera föreläsare som en rödtråd att vända sina liv och vill vara med och förändra och förbättra samhället inom olika områden