ERIC "LitiumMannen" LÖFBOM

BIPOLÄR SJUKDOM OCH ETT GOTT LIV

Få lyssna till Eric som insjuknade vid 16 års ålder i bipolär 1.
Fram till idag har han upplevt 21 st skov som både resulterat i inläggningar och svenskt rekord.

Han berättar med en klar insikt och öppenhet för att bryta både tabun och fördomar mot psykiska sjukdomar, han vill visa att livet kan bli bra trots allt.
Eric trycker på att kunna få till en bra vårdplanering som att hitta sina gränser och få förståelse om sitt unika sjukdomsflöde.

Han tar upp hur det är att berätta för kollegor på jobbet och hur han blir bemött. 
Eric vill visa hur vi bättre ska kunna möta människor med större förståelse för psykisk sjukdom.

Han vill lyfta fram individens mående

Föreläsningen passar : skolpersonal, arbetsgivare, anhöriga, organisationer och studenter inom psykologi och socionomprogrammet

Erik har frågestund i slutet och publiken har möjlighet att under föreläsningens gång ställa frågor genom sms.
På så sätt får man möjlighet att ställa frågor anonymt, då ämnet kan kännas känsligt att prata om.
 


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Det jag fastna för och varför jag bad honom att föreläsa under Glitterblicken är hur han kunnat kombinera livet och jobba med det han vill och inte haft en sjukdoms historia där suicidtankar tagit över "- Sondra

Boka Eric eric@litiummannen.se

Eric börjar att bli mer och mer omtalad för sin föreläsning
Eric börjar att bli mer och mer omtalad för sin föreläsning

Eric "Litium Mannen "
Löfbom

Bor i Örebro