2019

Emotionsökandes passion utvidgar behov och begär

Det handlar om att kunna få det att vattnas i munnen på kunden genom att skapa en föreställning som väcker inspiration och känslor
 

Hur produkten känns att ha, och vad kan kännas om vi inte har den?

Det är speciellt om du presenterar något nytt för kunden. där de har dåligt med erfarenheter och referenser, för som jag skrev i ett tidigare inlägg så är familijert en stark beslutsfattare.
 

Vill du öka spontant inköp så behöver du lära dig känna när du ska aktivera behovslösningar när kunden står framför dig eller ge ett erbjudande


Det vi kallar rätt plats och rätt tid, vi gör det genom att det baseras på våra sinnen och hur du kopplar det till kundens belöningar

Här behöver du tänka – vill du bygga varumärke ? eller sälja en produkt?

Vissa varumärken har präglat sina kunder att de är det självklara valet
Andra har en favoritprodukt hos ett varumärke och är lyhörda för andra


 

Vi lägger ner mer energi för att undvika förlust än vinna,
Vi driver mer på att vinna tillbaka något än kämpa för något vi aldrig ägt
Vad vi kan tänka på är att vi påverkas mer av att förlora 1000 kr än glädje att vinna 1000 kr, kallas ”loss Aversion”

 
Du vinner inom marknadsföring att förstå och skapa emotionella köpare

De kommer att bli en målgrupp som ökar din marginal,
Hur hittar du dem?


Den emotionellsökande hittar dig, hen är den som slinker in av inspiration och spontan köper, här vinner du på att skapa en community kring varumärket för inget slår som dela köupplevelsen med likasinnade

Inom neuroselling och marketing handlar det om förstå känslor och hur de spelar för roll, när vi fattar köp beslut så börjar det med genom

Affekt, instinkt, behov , ägande och skapnaden som är under Mere exporsure effekt

Du får den marknaden du skapar, kunden lär sig fokusera på det du väljer att kommunicera

Vad säger ditt varumärke?

  
 

Läs hela inlägget »

Väck känslor

Även om vi lyckas väcka kundens drivkrafter betyder det inte att det räcker

Ha- begär kan locka kunden att fatta beslut men begär är kopplat till impuls, något som triggar en känsla att vi ska stå emot för det visar på karaktärssvagt – då behöver du ha rationella argument att luta sig emot


Så du behöver stå redo att erbjuda en rationell öppning när du märker att begäret visar sig, drivkrafter är något som puttar oss framåt och utvärderaren inom oss är kompassen att veta att vi tar rätt beslut
Varför är driverkrafter så viktiga det är drivande i beslut, når du drivkraften så är priset inte lika känsligt utan kan luta sig emot positiva emotioner

Vi behöver ha som regel att utbilda kunden men inte bara med fakta utan att skapa emotionella för eller nackdelar, för vi får den marknaden vi förtjänar, fokuserar du bara på pris så kommer inte kunden bli emotionella tillgängliga

Positiv erfarenhet


Även om vi inte har någon emotionell driven attityd eller beting kopplat till minnet så kan du ändå hitta vägen till kundens hjärta
 

Affekt

Om kunden saknar erfarenhet av varan så kan du väcka emotionella signaler som grundar sig i ” det känns rätt”
 

Det gör vi med instinkter

Läs hela inlägget »
Neuroselling och Marketing framtiden marknadsföring Neuroselling och Marketing framtiden marknadsföring

 Självuppfattning


När vi använder oss av affektiv kommunikation inom marketing och försäljning så har du större möjligheter att påverka hur vi kommer uppleva både varumärke och produkter.Det handlar om att förstå hur vi väcker känslor, kopplar det till två saker , den vi är eller den vi vill vara.

Väldigt mycket som väcker känslor är redan programmerat sen födelsen och med vår inbyggda förmåga att spegla gör att vi smittas av känsloyttringar.

Så det är viktigt att förstå vilka känslor som din målgrupp vill kommunicera med

En av våra starkaste indikatorer är självuppfattning, har du någon gång sagt ” känns inte som mig”
 ” det skulle jag aldrig göra”

Den sanningen avgör nämligen om vilka känslor och stimuli som blir relevanta, här idag är det allt ifrån butikens inredning till hemsidan,
 

Vilken känsla skapar du hos din kund?


Det finns många delar av denna kompass som delas med människor och kan då blir generell eller en kultur.

Sen så kan det vara på ett mer personligt plan, vi handlar som är relevant för vår självuppfattning,

Om vi ser parfymannonser så spelar det på vår kvinnlighet och lyx , Volvo anlita Zlatan för att det skulle kännas en yngre, starkare och stjärna på vägen, Appel har gjort en tydlig koppling till att deras användare är kreativa

Vi använder av produkter för att manifestera vilka vi är eller vill vara , känna en gemenskap mellan varandra kunder och produkter.
 

Självuppfattning är även det som identifierar sig med grupper, det är hur vi uppfattar oss och den bekräftelsen vi får av det, vår sociala tillhörig styr mycket av våra liv.


Status handlar om att omgivningen bekräftar en som en del i den grupp man vill tillhöra, att ens tankar och känslor har inflytande och värde.

Så vad din kund anser sig för att ha för relation till dig påverkar vad de har för förväntningar och hur de kommer integrera med dig.

Kunder har relationer till varumärken av olika anledningar, vet du varför dina kunder väljer att ha en relation till ditt varumärke?

När du vet hur emotioner för bearbetning fungerar så öppnar du dörrarna för nya förutsättningar att nå ut till dina kunder.
 

Många har den förutfattade meningen att alla våra kunder vill ha en relation med oss, utan att förstå hur den relationen ska se ut som kan bli avgörande för att nå nästa utveckling 

Läs hela inlägget »
lev på din passion lev på din passion


NeuroSelling och Marketing
I höst så släpper jag helt nya utbildningar, där företagare kan dra fördelar att använda sig  av
neuroselling och marketing

Samtidigt få lönsamma samarbetaren med den växande marknaden med influencers där de håller sitt expertområde

Hur får vi tillgång till någons beslutsprocess?
 

-Förstå hur vi tar beslut kan trattars ned till några nyckelgrupper och system vi har mellan öronen.
Så inget som har med personlighet att göra som vi lätt tar in i vår kalkyl under persona och målgrupp
 

Sedan smalna av strategierna och utmaningarna som företagare står för att förstå dessa system till deras behov och fördelar

-Att få tillgång till kunders beslutsprocesser så ligger det mer än att få deras uppmärksamhet, det gäller att tillgången till kunders minne, för minnen är en nyckel till människor motivation.

Du kommer få veta hur det fungerar och hur du som företagare kan ta in påverkskartan där vi går igenom tre steg

För att skapa drivkrafter behöver du även väcka begär

Tar även upp hur neurovetenskapen kan lösa
-säljfällan
-rationell fällan
-uppmärksamhets fällan

Få klarhet hur de 9 st mått av påverkan genom 3 st valsystem fungerar och kan bidra till ökad omsättning

Emotioner är av största vikt för framgångsrik kommunikation,
för det styr kundens reaktion och med det påverkar hur de kommer bearbeta deras beslutsprocess


För när vi byggt upp en åsikt eller attityd baserad på en känsla så det svårare att argumentera emot den 

Självuppfattningens makt över våra beslut

Genom att förstå hur självuppfattning fungerar och hur kunden agerar utifrån det och hur företag där kan ta hjälpa av influencer och Impacter för bästa effekt
 

Idag tänker vi lätt i målgrupper..syften… och kampanjer men tider har förändrats
Nu behöver vi lägger in hur påverkskartan som en självklar plats i kedjan 

Där du hittar dina beslutsfattare tankegångar, så du vänder kompassnålen åt rätt håll
 

För självuppfattning är en komplex blandning där vi vill uppfattas som unik men samtidigt vill vi tillhöra en social grupp

Så avgörandet kommer att förstå hur du som företagare kan använda vetenskapen bakom både självuppfattning, socialtillhörighet och koder.

För vad din kund anser sig ha för relation till ditt varumärke och hur det påverkar deras förväntningar och interaktion med dig

............................................................................................................


Lev på din passion , relationsbyggande kunskap

Ta betalt för din passion och sälj in din expert kunskap

Sen för att stärka sitt i influencerskap och entreprenörskap så är det viktigt att bli bekväm i att kunna sälja, för vi säljer något varje dag om det så är din önskan till middag till att få uppdrag.
 

Jag började som säljare 98 som jag utvecklat med att både retorik och tekniker genom åren och drivit socialat företag i 6år och tagit fram ett helt nytt yrke och socialalösningar inom rehabilitering

Vill med den bakgrunden visa hur du med din expertkunskap blir en tillgång för företagare och självklar valet.

 

-Vi ser över hur budskapet om ditt koncept ser ut ,
-Veta vem din kund främst är, vilken kund som kommer ha nytta av och därmed kunna sälja in det.

-Förmågan att stätta pris på din passion , det handlar om att ha fingertoppskänsla och självförtroende, hur du kan hitta bra nätverk till att starta egna nätverk
 

Ta hjälp av talande kroppsspråk som Amy Cuddy sammanställt, som även finns i mitt arbets sätt i Imageologi och personligt varumärke arbete som hjälper dig med stärka både självkänsla och självförtroende


Men främst för både grupperna att förstå grunder i affektiv och emotionell kommunikation med rationella argument,
när de två samarbetar så talar du till både hjärna och hjärta på sitt språk,


Ex När du hjälper en kund med att lösa ett problem så tar du negativt tillstånd till neutralt, där rationella argument passar, att gå fram neutralt till positivt tillstånd kräver en helt annat bemötande
 
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: empowerlist

Min första kärlek till neurovetenskapen kom med Antiono DamasioSom redan 94 bevisade att Decarets uttalande ” jag tänker alltså finns jag” inte stämmer,

För Damasio hade redan då bevis hur känslorna och emotionella reaktionerna ligger grunden till hur våra tankar tar form, så den kognitiva delen av processen vi kallar tankar kommer alltså senare än den emtionella signalen 
 

Emotioner är en del av belöningssystem som reglerar signalsubstanser
 

Emotioner är kroppens automatiserat svar på en händelse, medan känslor är upplevelsen av kroppens svar på händelsen

Emotioner kommer först och syftar till fysiologiska reaktioner medan känslor är den medvetna upplevelsen av emotioner

Emotioner har funnit längre än vår avancerande hjärna
Vi gillar det vi känner till och vi dras åt det vi exponeras för, så fungerar även minnet
 

Bekräftelse är ett tillstånd när du på något sätt känner dig sedd och framför allt av andra än sig själv, bekräftelse fås genom att någon lyssnar, nickar, trycker like knappen eller på nåt sätt visar uppskattning.
 

Det skapas då en social identitet eller social status, vid denna identitet så utvecklas självuppfattningen
 

Självuppfattningen utger ens eget synsätt hur du ska vara för att få uppskattning av sin omgivning

 
Jag intresserade mig speciellt för neurokommunikation när jag förstod hur jag skapade en skadlig identitet
 

När vi utsätts för kommunikation så registrerar vi det med våra sinnen och olika stimuli

 Inom affektiv kommunikation så blir kunskapen viktigt för den ligger till grund till våra beslut mer än vad psykologi gör, för det är emotionerna som kommer först


Emotionella reaktioner kan vara starka eller svaga, som gör hjärnan alert för den tillåter att det kan gå mer energi för att förstå reaktionen

För den andra starkt emotionell reaktion kan få tillgång till sitt medvetna resonerande för att förstå den.
 

Tredje kan då vägleda för en medveten bearbetning
När vi vill få kontroll och förstå våra känslomässiga reaktioner är det viktigt att förstå dessa tre funktioner


För det är tonen i din röst som bearbetar av den emotionella hjärnan, inte vad du säger

Emotioner är väldigt viktigt för det påverkar hur vi hämtar information, minns och fattar beslut

Jag vill förändra hur vi ser på dagens kommunikation och speciellt inom psykiatrin som behöver ta fler steg framåt att förmedla neurovetenskapens nycklar.
 

Läs hela inlägget »

Få luft under vingarna 

Att människor nåt sin framfart är inte för vi är den smartaste eller starkaste arten, 
Vi har klarar oss så långt för vår förmåga att bygga kulturer

Kulturer är att det samlas kring gemensamma uppsättningar av värderingar och övertygelser


Vi litar mer på människor som delar våra värderingar, vilket gör att vi inte blir vänner med alla, vi blir det genom hur vi ser på världen

Vi klarar oss bäst där vi känner att hör hemma och passar in
Förtroende blir då fogmassan, förtroende är inget du tar utan det kan endast ge
 

Ex vi litar mer på barnvakten på vår gata än någon för andra sidan staden om allt annat är jämställd, även om vi egentligen inte vet mer om barnvakten ifrån vår gata men hen kommer ifrån ”vår” gemenskap

För när vi har den grundtryggheten så tar vi mer risker och vågar utvecklas, men för att kunna prova sina vingar behöver vi veta att det finns ett skyddsnät som fångar upp oss om något skulle gå fel.

Att ha förtroende på det nätet är en starkt psykologisk fördel.

Vilket är en av grunderna som ofta saknas inom rehabilitering idag,
Vi frågar oss varför många fler sjuka och inte kommer tillbaka till arbete. Det är mycket för att vi avskärmat sjukskrivna från kulturen som är arbetslivet.


Min förhoppning och mål är att ta hänsyn till våra grundbehov av trygghet och stärka våra skyddsnät på nya och innovativa sätt att prova sina vingar så skulle fler ta språnget.

Vårt behov att känna tillhörighet och det är inte allt rationellt utan det är biologisk. Vad som blir är att se att din samhörighet växer med dig.

Så har ditt sammanhang stannat i hissen så kliv av och ta trapporna.
 

Läs hela inlägget »

BLOMSTRA
Långt och viktigt inlägg..

Det är bra att FB har bättre minne mig själv för även om dagen 24/5 var en underbar dag så minns jag den inte..
Min förlovningsdag 2013
 

För skuggan av 29 mars 2014 dog en nära vän, kärlek i suicid.
En död som slog som ett knytnäve slag för han var med och skapade hjälpnätverket SELMA efter vår vän Daniels död som jag skriver om på hemsidan under ”Skottet” – samtalet jag inte hann besvara.


http://www.bakomglitterblicken.se/om-sondra/skottet-40082532

 

jag sattes i en mental hiss kunde inte urskilja vilket år det var ,
var jag tillbaks 99 utanför kyrkdörren? ..eller 2014..?

Det utlöste en psykos vilket är som när du inte vet vad som är verklighet och vad som är tankemonster, det känns som du är fången av din egen tankekraft som endast spyr ut sina hatfulla kommenterar av förödelse.. tills du tror på orden..
 

Vad jag visste var att det var en kamp för livet att vinna.  
Satte in aggressiv medicinering och behandlingen ECT .
Visst märktes det att jag genomgick något men så länge ingen fråga mig hur jag mådde så hölls kompassnålen åt rätt håll

 

Vid den här tidpunkten i maj 2014 är mina behandlingar snart slut och jag börjar känna fast mark under fötterna och tankarna börjar ändra sitt språk och kunde andas igen
 

Biverkningen blev skadat minne .
 

Jag har den starkaste formen av psykiska sjukdomen bipolär 1, vilket innebär för mig att jag inte har mellanläge utan växlar,
och mina skov har varit starka , så högt mina maniska skov gått desto djupare depression om jag skulle vara utan medicin och vårdplanering
 

Psykosen utlöste PSTD, och min trogna kontaktperson påminde mig då om min fysiska rehab jag hade för att få rörlighet i kroppen efter operationen.

Min fysioterapeut sa till mig i början när jag mest var bitter och tyckte han var en okänslig knöl som inte kunde se min smärta och svek av vården och förlusten av den framtid jag planerat gått upp i rök
 

Han sa rent ut, kan hjälpa dig när du släpper din bitterhet!
 

Han vände mitt sätt att resonera när han fråga om mitt" varför" genomföra en smärtsam rehab.För  det är så viktigt att ha sitt varför?! När vi fastslog det så tog vi i tag med "hur"

Han lärde mig att kroppen har större makt över vårt psyke än vad vi kan tro och vikten att de två samabetar är ditt bästa skydd,
där fanns nyckeln att låsa upp fängelset som PSTD bygger runt mig
 

Så börja fila på min nyckel som idag används i mitt arbete med rehabilitering
 

Jag hann vakna i början av juni 2014 tills jag en gång stod öga mot öga med min lilla systers död.
 

Alla runt omkring mig stod redo för vad de skulle innebära för mig men hennes död och min sorg gav mig något annat 
 

Stod inför frågan att ge upp, ge efter eller ge allt...
För att jag inte skulle gå under så gav jag allt för att satsa på min framtid- få en anställning lämna lång sjukpension, få trygghet och känna värde

 

Mitt minne är fortfarande skadat, mest mitt arbetsminne och kämpar än att få det att fungera fullt ut.
 

Den vetskapen jag fått under den här resan och lärdomar vill jag förmedla till andra.
För får ofta frågan hur klarar jag det?!

 

Jag har haft min diagnos i över 30år, varit omedicinerad, till övermedicinerad till att det blev min identitet som krossade mig självbild totalt.

Hur gör jag? för har en fokuserad plan och rotade rutiner som håller mig i balans, för utom mat och träning...
-Vid depressioner håller jag rutinerna,
-Vid mani håller rutinerna,
Jag går upp och tar mig iväg oavsett ser till att jag får misslyckas men det viktiga att jag minst försöker, skov ska brytas. och inte blandas ihop med andra sjukdomar.
- Mediciner är komplement och inte ensam aktör till lösningen och mitt stabila mående ligger endast på mig, ingen annan kan göra det åt mig.
 

Idag har jag minimal medicinering , har mitt drömjobb, har människor runt mig som tror på min förmåga att göra en inverkan för människor, så att fler kan få chansen till friheten som självmakt ger,
Är inte lätt men värt det!

Vikten blir att hitta hur vi kan skräddarsy vår tillvaro efter sjukdom, trauma eller skada med rätt hjälp, stöd och möjligheter

Att känna sig kraftlös behöver inte vara detsamma som maktlös


................................................................................................................

Som jag tog upp i förra inlägget så kan din inre kriterier ta mer kontroll över ditt liv än du själv,


med det så kommer dina egna tankar att skapa onödiga hinder 

Oavsett hur din historia ser ut så kan framtiden alltid bli annorlunda

Det blir då dags att ta tillbaka kontrollen
 

För den goda nyheten och väldigt viktig dokumenterad fakta är att du kan styra dina tankar.
Många misstar sig om det och tar sina tankar för en konkret verklighet, än något vi producerar själva,
det blir då viktigt att förstå allvaret bakom hur du är både regissör och manusförfattare
Bland det de jobbigaste att inse när skov och psykoser blåser som orkan runt en


Även att lära sig att se att misslyckanden inte är en katastrof utan perspektivet att vi kan lära oss mycket av våra misstag

Din inre kritiker använder dina misstag som vapen, där du behöver lära dig att använda perspektiv som skyddsväst

För vi kan se det med ekonomiska problem så upplever hjärnan det som ett fysiskt hot mot vårt självt 

”Borden” kan förändras när vi byte ut negativa etiketterna för vi drivs av utmaningar för det är träning för hjärnan att hantera problem på sikt som är livsviktigt att kunna.
 


jag har tränat min hjärnan och kapacitet hårt för att må bättre och kunna ta kontrollen över det jag kan.


I vår hjärna pågår mycket processer som ger oss förutsättningar att förstå oss själva och kunna ha tankar kring oss själva

Med processerna så vill jag att du ska lära känna amygdala, striatium och autom

Hur upprepat beteende blir en vana som då läggs i den delen av hjärnan som sköter motorik så det kräver så lite hjärnenergi
Så därför blir det svårt att byta tanke eller ännu mer en vana.


70% av våra tankar är samma tankar vi återvinner , vi har lättare att ta oss till negativa tankar för det krävs mindre hjärnenergi

jag vill kasta ljus över hur vi ska förstå
 

Hjärnan – fysiska – Brain
Psyket – aktivitet i hjärnan- mind

Sen neuroplasticitet förmåga att bygga och förändra vårt neuronnät och kartor, där kunskapen blir din kompass när du hamnar i livets vägskäl.

Läs hela inlägget »

Att lära känna sig på nytt är en del i rehabilitering,Som jag tog upp en föreläsning att det kan komma en dag där vi behöver göra slut med vårt gamla jag
och identitet för att kunna växa och gå vidare.


Det är viktiga grundstenar för att även hantera livet, och det är en ständig process, det tar tid oavsett vad vi brottas med att få gå grepp om vem vi är.

En del har sedan barnsben ägnat sig att uppfylla alla andras behov och med det förlorat chansen att lära känna sig själv.

Självbilden tar form av meningshändelser och självdefinierade minnen för vår självbild är tätt knutet till vår erfarenhet och minnen,
men det är de mindre dramatiska processer som styr vårt liv, vi fattar en rad med små beslut som bygger största delen av självbilden.
 

De gamla grekerna sa redan på deras tid att vi behöver hitta vår inre trygghet i sin värdering av sig själva

Och vi använder olika försvar när vår självkänsla hotas som är bra att ha i minnet så du märker det när de vill inkräkta på din energi

-Saker vi inte kan få nedvärderar vi så det inte hotar vår självkänsla
Undviker situationer – om vi tror att vi kan misslyckas så avstår heller än provar, som gör att det minskar vårt livsrum och missar möjligheter

-Sänka sina förväntningar – intalar sig själv att det är orimligt att de kan gå si eller så..och när det slår in så kommer en kick att ha ”rätt”

Skapar orsaker – att skaffa sig en orsak till varför- lätt att vi skjuter upp saker till det blir svårt att göra ett bra jobb

- Jämföra sig nedåt – jag är bättre än X
 

Varför växer det till ett problem?

Många har dåligt självförtroende och känner sig otillräckliga mycket pga av irrationella föreställningar som ” du kan bli vad du vill” det låter bra och är i all välmening och du kan det men det krävs jobb.
 
Det finns två grunder för dålig självkänsla

Situations betingat - som att vara nervös i sammanhang 
Grundläggande som då har en underliggande dålig självbild – nedvärderas sig ständigt med en stark rädsla att bli bedömd eller räcka till, personens liv upptas att försvara sig emot hot mot självkänslan, som gör livet är en kamp
 

Paradoxen blir att personen med låg självkänsla hela tiden ursäktar sig själva till att de väcker irritation i omgivningen och personen blir så upptagen av sina egna fel att energin tar slut till andra,
som blir en grogrund för depression, för även positiva händelser kan för en person med grundläggande låg självkänsla utlösa ångest.

 

Det skiljer sig ifrån mindervärdeskomplex då lever de med upplevelsen att självbilden är fel, känslig för kritik, stort behov av beröm men kan inte ta sig när den kommer.
 

När vi jobbar med min modell så får du större förståelse om dina värderingar då har vi lättare ett inre försvar när din inre kritiker tar över ditt manus och du känner sig fången,
den ger verktyg så du kan lämna tankar som inte hjälper dig.
 
 

Läs hela inlägget »

Under hälsodagen  4/5 så kommer jag beröra..

-Självkänselstress och hur det påverkar oss?

-Vad som är Självaktning som är relationen mellan våra förväntningar, våra ideal till den reella framgången – vart vi lägger ribban?

 

”Du kan bli vad du vill”

sagt i uppmuntran men hamnar våra förväntningar och drömmar som inte är i proportion till praktiska möjligheter kan det leda till starka känslor av misslyckande,

(sen behöver inte alla ta efter AF som att jag inte var så önskvärd på arbetsmarknaden, och gapskratt över mina planer för Makeuprehab..)
 

Vad många gör när de inte kommer in på utbildningen eller får jobbet, eller prinsen är en riktigt padda

istället för att hitta nya vägar så börjar man ifrågasätta sig själv som tillslut lätt blir smärtsam självkänsleångest som ifråga sätter sitt eget värde.


Självreflektion vi har en ständig dialog med oss själva hela dagarna som kommenterar allt du gör, förmågan att kunna reflektera är ett livsverktyg som hjälper dig, som då innebär att vi reflekterar vad som hänt som en process,

Är det så att din inre kritiker är din inre mobbare så blir det din självplågare som påpekar och hittar hela tiden nya saker att kritisera och då fastnar du i ältandet
 

Jag som jobbar med makeup både inom vanlig och i rehab så är mina ledord alltid vi framhäver det du vill till din bästa version, än att få någon att definiera ett värde i termer för sitt utseende
 

För ansiktet är personlighetens spegel när du möter människor, det är en biologisk del av oss att bedöma det ansiktet.

Under rehab när vi jobbar med självbilder så går vi genom hur olika sätt som självbilden styr och fungerar.
 

Ditt kroppsjälv vs socialamediers / reklams största tillgång

Redan i tonåren så blir vi som ett flugpapper för alla kommenterar som fälls om vår kropp, och jag tar upp vad som sker med det retsamma orden som sen följer ”skoja bara” för de flyktiga orden kan eka i flera år framåt.
 

Mitt mål är att du ska få en bättre kommunikation med ditt kroppsjälv då det kan behövas en tolk i början för att ni ska lära sjunga i samma kör.

Läs hela inlägget »

INBJUDAN 

Ta chansen och träffa Sveriges första MakeupStrateg som är specialiserad inom hållbar makeup.

Hon heter Sondra och jobbar med att stärka självbilder och driver Makeuprehab , hon är resande volontär för Look Good Feel Better som sminkar
cancerpatienter under behandling på sjukhus och jobbar att förbättra villkoren för kvinnor med Alopeica.


Lär dig hur du enkelt kan Lär sätta på lös fransar och hur du återanvänder dem flera gånger om.
Du får 40 min egen tid 395kr produkter för allt.

"Jag finns på plats och konsulterar i hudvård och hjälper dig att hitta rätt hudvård och hudvårdsbehandling informerar Amanda"

Om Amanda sköter salogen 

Jag började min karriär inom hudvård och make up 2001 på The Body Shop.
Hösten 2006 till hösten 2007 utbildade jag mig till hudterapeut och tog examen på Gilda skolan i Göteborg.
Direkt efter examen hyrde jag in mig i salongen The Green Room som har ett samarbete med The Body Shop på Smedjegatan i Jönköping. Sedan våren 2008 har jag både drivit mitt företag i The Green Room och haft en fast butikschefstjänst på The Body Shop. I Augusti 2012 startade jag Skin&Care by Amanda.
 

På Skin&Care by Amanda erbjuder vi dig effektiva behandlingar som går in på djupet och ger fina resultat.
 

Känner du att du vill bli ompysslad och få en lugn och skön stund så har du kommit rätt!
 

Här kan du få hjälp med olika hudproblem såsom akne och rosacea, stora porer och också ålderstecken såsom rynkor och linjer. 

Behandlingarna är till för både män och kvinnor och anpassas efter ditt behov!


Besök hemsidan och kika vilken behandling du är intresserad av veta mer om för grunden i alla hållbar makeup är huden!

http://skinandcare.se/


 

Läs hela inlägget »

MAKEUP YOUR MIND

Föreställningar – en bild – ett synsätt som ses som ett mentalt mönster som uppfattas av våra sinnen

Hur vi hör ett ljud , får en förnimmelse eller upplevelse


Det som påverkar och förmedlar hur vi reagerar positivt eller negativt

För att vi ska lära känna vad som är medvetenhet och medveten så behöver du förstå hjärnas biograf


Ingångar till din hjärnans biograf  så fungerar våra sinnen och nervsystem som vägar som utifrån de skapar och bygger neutrala mönster för att sen kunna använda det till "uttalande mönster" som blir din föreställning.

Det handlar om att lära sig om medvetenhetens neurobiologi som är hur filmen i huvudet skapas och hur den upplevs av ditt " kärnjag "

Att förstå medvetenheten fullt ut är inte än kartlagda men neurovetenskapen kommit i framkant genom att ta fram en grunden för neuronanatomiska förutsättningar.
 

Då både medvetenhet och medvetna har en koppling till beteende, och beteende stärker mönster och mönster i sin tur styr mycket i vårt liv

 
Vi har även olika sätt att uppleva vad vi kallar för "Jaget" vi har kärnmedvetenhet som är jaget i nuet i ett visst ögonblick som inte har ett förflutet eller insikt

Sen har vi en vidgad medvetenhet rymmer fler nivåer som har vad vi ser som identitet som vi ser som kärnjaget

Sen har vi "självbiografiska" är beroende av minnesbilder påverkar som även är kopplat till mer fakta i vem du är,
 

Varför är det viktigt att lära sig om medvetenhet som är kopplat till neurovetenskapen?


Psykisk ohälsa växer och svaret för vårt främsta vapen sitter i vår medvetenhet och känslor

För beteende och handlingar kan inte agera av egen kraft de behöver hjälp av bra föreställningar som sen blir del av vårt handlingsmönster
 

Våra föreställningar kan ge upphov till nya lösningar och sätta stopp för dem
 

Jag jobbar mycket med att förklara hur känslor får sina krafter, vi har primära känslor, sekundära känslor som även går under sociala känslor så har vi bakgrundkänslor

Känslor utgör en komplex mix av kemiska och neutrala reaktion som bilder mönster.

"Jag är noga med mina mönster och känslor som är kopplade till dem, inom både depression och maniska skov har jag mönster och är noga med att inte förstärka dem eller förankra dem. Då kan jag lättare uppnå psykisk och affektiv balans.

Jag tar hjälp av att förstå hur känslor använder kroppen som sitt instrument och hur vi kan lära oss spela det till vår fördel."
Sondra
 
 

 

Läs hela inlägget »

Min kärntalang är att hitta kreativa lösningar med primärtalangen är att se hur du kan skapa din framtid med dina resurser

 

Många tycker det är svårt att marknadsföra sig och lyfta fram sina talanger, mycket för att det svårt att förstå vad som är sina talanger


Det som jag lagt inom kreativrehabilitering och personliga kompetens är att förstå sitt framgångrecept ,talangmönster och styrkor.
 
Dina talanger och förmåga börjar vid ungefär vid 3 års ålder och dina mönster skapas men vid puberteten så faller över hälften bort och du måste sen ta nya spadtag för att få bygga nya stigar, för när du grävt klart så förändras väldigt lite men det kan bli bättre och göra vägarbeten under hela ditt liv

Det bildas nya synapslänkar, för de du inte använder regelbundet kommer hjärnan att stänga ned, så därför som inte skoltyskan sitter som en dans, men lugn du får plats för nya saker.
 
Som barn får du mera möjligheter och länkar än du kommer behöva för det påverkas genom arv, miljö och tidiga intryck så vissa kopplingar kommer fungera bättre än andra
 

Change Agent jobbar med att kartlägga dina kärn- och primärtalanger
En kärntalang är vad som är en del av dig och med det kan vara svårt att se 

Frågvis – talang nyfiken
Jämföra – talang tävlingsinriktad
Omtänksam – talang sympatisk

 

Dina återkommande mönster och kopplingar kommer fungera som filter där all din info kommer och blir ditt sätt att relatera till omvärlden

Primära talanger är kopplat till dina drivkrafter och motivation, så är viktigt att veta vad som motiverar dig

Med det så ser vi ett framgångsmönster där du får mer kunskap om hur du kan mixa och matcha dina fördelar och styrkor

Att träna upp synapser tar både tid och energi men medför viktiga drivkrafter då du får kunskapen om striatums funktion och förmåga

För under rehab kan vi ta hjälp av hjärnans egen krycka som är längtan, vi utvecklar förmågan till att längta redan som små barn, och hjärnans ser inte skillnad på den starka tanken som längtan ruvar på som verkligheten, vilket vi såg under koncentrationsläger som blev mångas livlina
 

Varför är det viktigt att veta och förstå om kärn och primära talanger?

Här finns din passion, det som är ditt bränsle till dina drivkrafter, för ingen föds en stjärna utan det sker genom träning och träning, det sägs att du är expert på något efter 10 000 timmars träning, men det finns genvägar som är fokuserad träning.

Inom begreppet styrka så finns tre delar
1-      Egenskaper det är du född med
 2-      Kunskap – det du kan skaffa dig
  3-      Färdigheter – det du kan öva upp
 

Vi får ofta mer feedback på vad vi behöver göra bättre med våra svagheter, än att tänka på vad mer kan träna på för att träna på dina styrkor

Att få hjälp att se hur vi kan mikro använda dem i vårt dagliga liv.


I Change Agent kommer du utöver att lära sig mer om att jobba med personligt varumärke och drivkrafter, så lära sig hur ta makt och skräddarsy din framtid och dra nytta av personlig kompetens ger dig större möjligheter att frigöra och bygga dina inre resurser

 
Det är dags att vi ser på rehabilitering med aktiva och kreativa nya ögon
Då självbilden påverkar hur du ser på framtiden och vad du förväntar dig ska hända.
 

 

Läs hela inlägget »

Med mitt arbete med livs rehabilitering  inom Change Agent så vill jag skapa bland det viktigaste botemedlet och det är delaktighet.
 

Att skapa känslor som driver på vårt samarbete att se visioner och förstå varför det är så viktigt.


Enda sedan vi var barn så har vi haft en inneboende vilja och det är att bli sedda och bekräftelse att det vi gör är viktigt och att vi gör det bra.

Vi vill känna oss trygga att kunna ta sig igenom vardagen, att kunna möta det okända med tillräckligt mycket mod och ta möjligheterna

Det är skilland på att känna dig trygg och vara säker

 


För när vi får ett förtroende så vill leva upp till det,
Varför?

 

Vi behöver veta att vårt liv har en mening, ett syfte och ett värde, och veta vad det bidrar till! 
 

Jag tar upp hur vi ser och hur våra tre tillits former vi har och hur vi kan inkluderas vårt arbetsbälte


Enkel tillit : leds av vårt sunda förnuft och det vi tar föregivet

Blind tillit: vi utesluter fakta som inte stämmer överens med vår uppfattning

Autentisk tillit : är den viktigaste att få grepp om när det kommer till omgivningen så är det att den är villig att se dina förutsättningar oavsett din bakgrund

För dig så innebär det att vi har en medvetenhet och reflektion att veta vilka förväntningar andra ha på dig, vad kan du lova och vad kan du hålla?!

När vi tar bort all form av ansvar och sjukskriver så glömmer vi vårt förtroende för oss själva kommer krympa om det inte utmanas, och små val och utmaningar blir fyllda av osäkerhet, för utmanas inte hjärnan så hittar den utmaningar i vardagen så du lättare förlorar tilliten till din förmåga så blir vägen till arbete kantat av osäkerhets och rädsla för att inte veta vad morgondagen kommer ge.

Mitt sätt att jobba blir att vi bygger det förtroendet och stödet med kunskap att klara att möta nya situationer med en kommunikations förmåga som stärker dig.
 

Vi kan ta emot förändringar om det planeras in och vi vet varför
 

För din karriär väcker ditt varför och vattnar din passion och engagemang så du växer dig stark nästa gång till det blåser.

Läs hela inlägget »


För ett tag sedan så kom SVT ut med ett inslag som starkt kritiserade arrangörerna läs mer via länken nedanJag som före detta ordförande i Pride ville jag ge en summering och lärdom från mitt år.
 Jag kom i kontakt med Pride som volontär 2015, då det är inte bara om färgglada tåg och folkfest i stadsparken, det är en plats där alla kan känna sig välkomna
Sen 2016 fick jag erbjudandet om att vara ordförande för Pride.
Eftersom jag jobbar med självmordsprevention och där siffror i statisk för mig är människor och deras livsöden då jag även jobbar med att ge råd och stöd till anhöriga så blir det en annan verklighet. I mina nätverk hade HBTQ målgruppen ökat oroväckande.
 

För mig var det inte ett lätt steg att ta med min bakgrund men ibland behöver vi se längre än oss själva så riskera min trygghetszon och käraste vänner som jag sett som min familj under så långtid.


2016 så var det en helt ny styrelse förutom en medlem, så vi hade alla olika förväntningar om året.

Vi förstod snabbt att föreningsarbete är en helårsprocess, som mycket handlar om att skapa en plattform för människor utöver Pridefestivalen.

Att jobba med sponsorer till ett sådant stort evenemang som Örebro Pride behövs tid, engagemang och uthållighet, vilket inte fanns i själva föreningen då,
så var viktigt att ha grunden och tryggheten som ligger med att ha Anna och Brittinger som redan hade skapat relationer med sponsorer, annars hade det inte gått att genomföra.

I föreningsarbetet så hade alla en röst och plats och utöver det arbetet så kunde vi jobba med festivalen.

För med festivalarbete så blir flera led påverkade om det inte är ett bra samarbete där alla gör sin uppgift.

Sista tiden strax innan festivalen så fick jag stor hjälp av Linda Pettersson som kunde arbeta helhjärtat med hjälp av Brittinger så allt tillslut blev bra,
Jag kunde alltid vända mig till Anna för att få tips och råd.
 

Det var ett tufft år och det var även ett år som visar hur viktigt det är att vi samarbetar och ser över personliga åsikter och tryckande, för andras människors chans till välmående.


Jag avgick pg a hälsan fick sin en känga men hade en vision att jobba för att göra föreningen aktivt under hela året och engagera flera.
 

Jag hoppas att vi kommer ha en Pride Festival i år och visa att ingen kan tysta en sådan viktig röst.

Läs mer om bakgrunden
 https://www.facebook.com/orebropride/

 

Mvh Sondra.
 

Ps jag fick träffa oerhört fina och starka människor som mig vill kämpa för ett öppnare samhälle där vi får älska vem vill och kunna känna sig skyddade att vara öppen om det.
Ingen ska behöva dö för bristen av kärlek och förstående!

Ta hand om varandra

 
 

Läs hela inlägget »

Att bygga personlig kompetens som eget unikt varumärke med hjälp av Affektiv medvetenhet som jobbar med emotionell intelligens och empatisk kommunikation
 

Vi lär känna 5 olika begrepp

Talang: nåt du gör utan att tänka på det, det är en medfödd lätthet får en färdighet eller förmåga
 

Personlig egenskap : beskriver dig som person med ditt beteende, inställning och hur du uppträder i olika sammanhang
 Kunskap : det du lär kan lära dig, ta in fakta eller skapa förståelse hur något fungerar
 

Färdigheter: detta är handlingar och aktiviteter som du använder för att utföra en uppgift, förmåga du kan träna upp
 

Styrka: det är när du kan kombinera och ovan till ett samspel då har du utvecklat en stryka
 

Det ger dig mer förståelse över ditt liv och självmakt
 

Vi födds med olika förutsättningar för att utveckla vår personliga kompetens, som ligger i talang och färdighet

Det är en stor skillnad att ha en känsla och känna sig styrda av dom och vara medveten om en känsla
Hur den tar sitt uttryck, det ger dig större beslutsunderlag och stryka att ha kontroll hur vi på hur vi använder känslorna.
 

För vi har inte kontroll över vilka känslor vi får med träning och förståelse så har vi makten hur vi förhåller oss till dom
 

Ger dig verktyg att
-Bedöma och uttrycka känslor hos dig själv och andra
-Förstå känslors budskap
-Kontrollera känslomässiga tillstånd
-Förstå hur känslor blir dina drivkrafter
 
Som även stärker din självbild och självkännedom, ansvar och kommunikation
Bli bättre på problem och konflikthantering även på eget plan,
När vi mår dåligt och är i ”krig” med oss själva så är allt en krigszon att överleva.
                                 
                                     Det går att vinna det kriget!

Läs hela inlägget »

SÅ ÄGER DU DIN HISTORIA

Ett smakprov 
 


Inre mod är en förutsättning för vi kommer att besvikna på vägen framåt och veta det men ändå ta risken för att våga prova om och om igen

Det krävs mod att kunna ta sin smärta, än låta det gå ut över andra eller bli en skada för sig själv

 

Vi gör det när vi lär oss stå för våra erfarenheter och ändå lever ut sin värdering
 

DEL 1

1-Modets anatomi och hur du lär dig äga din värld

Det handlar inte om att gå ut prova allt mellan himmel och jord för att prova på allt, utan det är att inse och  förstå att vi kommer misslyckas på vägen och ha mod att försöka ändå

Förstå Självbilden, självkänsla och självmakt

2-Modets tjänst
 

Vi kan resa oss efter våra motgångar och smällar,
För vi kommer aldrig hamna på ruta 1 igen oavsett så är vi en dag kloklare

Vi är känslomässiga av naturen och alla förändringar vi står inför kommer innebära en förlust.
Även om grundsituationen inte gjorde att vi mådde bra så kommer det vara svårt att lämna den tryggheten
 

För vi kommer längta tillbaka till en plats som inte längre finns,
 och det är en viktig del i att äga sin historia


Veta på vilket sätt som det hänger på vårt beteende, tankar och känslor ihop med vår sårbarhet 
 

Sårbarhet är inte en svaghet, sårbarhet är känslornas kärna, sårbarhetenskälla kommer ifrån hoppet
 

DEL 2

3-Din resa är din egen

Ingen kan klara din resa förutom du själv.
Vi kan däremot läsa och hört om människor som rest sig upp ur alla olika sorters svårigheter,
Men oavsett så kan vi inte använda oss av deras upptrampade stigar som genvägar-
Vi har däremot en stor hjälpkälla av alla gemensamma erfarenheter som en karta vi kan dra nytt av
Det är viktig att lära sig be om hjälp och även ta emot hjälp
 

Förstå emotionell stil
 

4-Berättande ligger i dina gener

I vår kultur av filter och gillande så finns även en stor plats att dela med sig av sina erfarenheter
Det är viktigt att förstå vad vi delar med andra och vad det har för påverkan i våra liv.

5-Empati

Vårt delande gör även hur vi knyter an till varandra då det frisätter hormoner som kortisol och oxytocin som även är del av vår neurokemi kopplat till empati

Förstå empati och sympatis process och hur vi använder det.

 
 
 

DEL 3

6-Kreativitet väver in kunskapen så vi kan använda den

Vi är kreativa av naturen, men kan göra att vi hamnar i att vara handlingsförlamade än handlingskraftiga

Varför och hur bryter vi det


Oavsett om vi går ned för räkning för stora saker eller så kommer känslorna vara en rödtråd genom processen, för vi är tänkande känslomässlomaskiner
Lära sig kroppens intelligens och icke-verbala språk
..........................................................................................................................

Mer om hur du lär dig att äga din historia            

Läs hela inlägget »

När något hänt händer dig som får dig att omvärdera livet.
Så står du öga mot öga med ditt gamla jag som du inte längre känner igen.


Ni måste nu avgöra om det är dags att göra slut för att kunna hitta ditt nya jag

Maktlöshet skadar vår förmåga att planera, och det framkallar bristande målfokus, då maktlösheten skapar blockeringar så vi inte kan visa vad vi går för under press

Så stå utan koncentrationsförmåga, stressat minne och svårt att resonera
Vi blir då mer benägna att endast se saker ur vårt perspektiv och med ett låst perspektiv så bjuder vi in stressens kusin ältande

Här vill jag gå in med kartan mot självmakt, för även hypotetisk makt kan starta processen, när vi tänker på makt så får vi ofta endast blicken emot dominans och ledarskap men makt hanterar även om hur vi hantera stress.
 
När vi får mer makt över oss själva så öppnas vägar där det som skulle uppfattas som hot bli en möjlighet

När vi ta till vår egenmakt så känner vi oss kraftfulla så det påverkar våra tankar, känslor och beteende

För makt sitter inte endas i våra huvuden…

När jag 2014 fick posttraumatisk stress vilket innebär att både kropp och hjärna kidnappar dig och du står helt maktlös inför det.

Tillslut förstod jag oavsett hur mycket jag tränade mitt psyke så behövde jag ge en lösensumma till min kropp, så insåg att våra tankar påverkar hur vi mår i kroppen och kroppen påverkar hur vi mår i psyket.

Som är en nyckel till en effektivare rehabilitering

Läs hela inlägget »