2019 > 01

Att bygga personlig kompetens som eget unikt varumärke med hjälp av Affektiv medvetenhet som jobbar med emotionell intelligens och empatisk kommunikation
 

Vi lär känna 5 olika begrepp

Talang: nåt du gör utan att tänka på det, det är en medfödd lätthet får en färdighet eller förmåga
 

Personlig egenskap : beskriver dig som person med ditt beteende, inställning och hur du uppträder i olika sammanhang
 Kunskap : det du lär kan lära dig, ta in fakta eller skapa förståelse hur något fungerar
 

Färdigheter: detta är handlingar och aktiviteter som du använder för att utföra en uppgift, förmåga du kan träna upp
 

Styrka: det är när du kan kombinera och ovan till ett samspel då har du utvecklat en stryka
 

Det ger dig mer förståelse över ditt liv och självmakt
 

Vi födds med olika förutsättningar för att utveckla vår personliga kompetens, som ligger i talang och färdighet

Det är en stor skillnad att ha en känsla och känna sig styrda av dom och vara medveten om en känsla
Hur den tar sitt uttryck, det ger dig större beslutsunderlag och stryka att ha kontroll hur vi på hur vi använder känslorna.
 

För vi har inte kontroll över vilka känslor vi får med träning och förståelse så har vi makten hur vi förhåller oss till dom
 

Ger dig verktyg att
-Bedöma och uttrycka känslor hos dig själv och andra
-Förstå känslors budskap
-Kontrollera känslomässiga tillstånd
-Förstå hur känslor blir dina drivkrafter
 
Som även stärker din självbild och självkännedom, ansvar och kommunikation
Bli bättre på problem och konflikthantering även på eget plan,
När vi mår dåligt och är i ”krig” med oss själva så är allt en krigszon att överleva.
                                 
                                     Det går att vinna det kriget!

Läs hela inlägget »

SÅ ÄGER DU DIN HISTORIA

Ett smakprov 
 


Inre mod är en förutsättning för vi kommer att besvikna på vägen framåt och veta det men ändå ta risken för att våga prova om och om igen

Det krävs mod att kunna ta sin smärta, än låta det gå ut över andra eller bli en skada för sig själv

 

Vi gör det när vi lär oss stå för våra erfarenheter och ändå lever ut sin värdering
 

DEL 1

1-Modets anatomi och hur du lär dig äga din värld

Det handlar inte om att gå ut prova allt mellan himmel och jord för att prova på allt, utan det är att inse och  förstå att vi kommer misslyckas på vägen och ha mod att försöka ändå

Förstå Självbilden, självkänsla och självmakt

2-Modets tjänst
 

Vi kan resa oss efter våra motgångar och smällar,
För vi kommer aldrig hamna på ruta 1 igen oavsett så är vi en dag kloklare

Vi är känslomässiga av naturen och alla förändringar vi står inför kommer innebära en förlust.
Även om grundsituationen inte gjorde att vi mådde bra så kommer det vara svårt att lämna den tryggheten
 

För vi kommer längta tillbaka till en plats som inte längre finns,
 och det är en viktig del i att äga sin historia


Veta på vilket sätt som det hänger på vårt beteende, tankar och känslor ihop med vår sårbarhet 
 

Sårbarhet är inte en svaghet, sårbarhet är känslornas kärna, sårbarhetenskälla kommer ifrån hoppet
 

DEL 2

3-Din resa är din egen

Ingen kan klara din resa förutom du själv.
Vi kan däremot läsa och hört om människor som rest sig upp ur alla olika sorters svårigheter,
Men oavsett så kan vi inte använda oss av deras upptrampade stigar som genvägar-
Vi har däremot en stor hjälpkälla av alla gemensamma erfarenheter som en karta vi kan dra nytt av
Det är viktig att lära sig be om hjälp och även ta emot hjälp
 

Förstå emotionell stil
 

4-Berättande ligger i dina gener

I vår kultur av filter och gillande så finns även en stor plats att dela med sig av sina erfarenheter
Det är viktigt att förstå vad vi delar med andra och vad det har för påverkan i våra liv.

5-Empati

Vårt delande gör även hur vi knyter an till varandra då det frisätter hormoner som kortisol och oxytocin som även är del av vår neurokemi kopplat till empati

Förstå empati och sympatis process och hur vi använder det.

 
 
 

DEL 3

6-Kreativitet väver in kunskapen så vi kan använda den

Vi är kreativa av naturen, men kan göra att vi hamnar i att vara handlingsförlamade än handlingskraftiga

Varför och hur bryter vi det


Oavsett om vi går ned för räkning för stora saker eller så kommer känslorna vara en rödtråd genom processen, för vi är tänkande känslomässlomaskiner
Lära sig kroppens intelligens och icke-verbala språk
..........................................................................................................................

Mer om hur du lär dig att äga din historia            

Läs hela inlägget »

När något hänt händer dig som får dig att omvärdera livet.
Så står du öga mot öga med ditt gamla jag som du inte längre känner igen.


Ni måste nu avgöra om det är dags att göra slut för att kunna hitta ditt nya jag

Maktlöshet skadar vår förmåga att planera, och det framkallar bristande målfokus, då maktlösheten skapar blockeringar så vi inte kan visa vad vi går för under press

Så stå utan koncentrationsförmåga, stressat minne och svårt att resonera
Vi blir då mer benägna att endast se saker ur vårt perspektiv och med ett låst perspektiv så bjuder vi in stressens kusin ältande

Här vill jag gå in med kartan mot självmakt, för även hypotetisk makt kan starta processen, när vi tänker på makt så får vi ofta endast blicken emot dominans och ledarskap men makt hanterar även om hur vi hantera stress.
 
När vi får mer makt över oss själva så öppnas vägar där det som skulle uppfattas som hot bli en möjlighet

När vi ta till vår egenmakt så känner vi oss kraftfulla så det påverkar våra tankar, känslor och beteende

För makt sitter inte endas i våra huvuden…

När jag 2014 fick posttraumatisk stress vilket innebär att både kropp och hjärna kidnappar dig och du står helt maktlös inför det.

Tillslut förstod jag oavsett hur mycket jag tränade mitt psyke så behövde jag ge en lösensumma till min kropp, så insåg att våra tankar påverkar hur vi mår i kroppen och kroppen påverkar hur vi mår i psyket.

Som är en nyckel till en effektivare rehabilitering

Läs hela inlägget »