2019 > 02

Med mitt arbete med livs rehabilitering  inom Change Agent så vill jag skapa bland det viktigaste botemedlet och det är delaktighet.
 

Att skapa känslor som driver på vårt samarbete att se visioner och förstå varför det är så viktigt.


Enda sedan vi var barn så har vi haft en inneboende vilja och det är att bli sedda och bekräftelse att det vi gör är viktigt och att vi gör det bra.

Vi vill känna oss trygga att kunna ta sig igenom vardagen, att kunna möta det okända med tillräckligt mycket mod och ta möjligheterna

Det är skilland på att känna dig trygg och vara säker

 


För när vi får ett förtroende så vill leva upp till det,
Varför?

 

Vi behöver veta att vårt liv har en mening, ett syfte och ett värde, och veta vad det bidrar till! 
 

Jag tar upp hur vi ser och hur våra tre tillits former vi har och hur vi kan inkluderas vårt arbetsbälte


Enkel tillit : leds av vårt sunda förnuft och det vi tar föregivet

Blind tillit: vi utesluter fakta som inte stämmer överens med vår uppfattning

Autentisk tillit : är den viktigaste att få grepp om när det kommer till omgivningen så är det att den är villig att se dina förutsättningar oavsett din bakgrund

För dig så innebär det att vi har en medvetenhet och reflektion att veta vilka förväntningar andra ha på dig, vad kan du lova och vad kan du hålla?!

När vi tar bort all form av ansvar och sjukskriver så glömmer vi vårt förtroende för oss själva kommer krympa om det inte utmanas, och små val och utmaningar blir fyllda av osäkerhet, för utmanas inte hjärnan så hittar den utmaningar i vardagen så du lättare förlorar tilliten till din förmåga så blir vägen till arbete kantat av osäkerhets och rädsla för att inte veta vad morgondagen kommer ge.

Mitt sätt att jobba blir att vi bygger det förtroendet och stödet med kunskap att klara att möta nya situationer med en kommunikations förmåga som stärker dig.
 

Vi kan ta emot förändringar om det planeras in och vi vet varför
 

För din karriär väcker ditt varför och vattnar din passion och engagemang så du växer dig stark nästa gång till det blåser.

Läs hela inlägget »


För ett tag sedan så kom SVT ut med ett inslag som starkt kritiserade arrangörerna läs mer via länken nedanJag som före detta ordförande i Pride ville jag ge en summering och lärdom från mitt år.
 Jag kom i kontakt med Pride som volontär 2015, då det är inte bara om färgglada tåg och folkfest i stadsparken, det är en plats där alla kan känna sig välkomna
Sen 2016 fick jag erbjudandet om att vara ordförande för Pride.
Eftersom jag jobbar med självmordsprevention och där siffror i statisk för mig är människor och deras livsöden då jag även jobbar med att ge råd och stöd till anhöriga så blir det en annan verklighet. I mina nätverk hade HBTQ målgruppen ökat oroväckande.
 

För mig var det inte ett lätt steg att ta med min bakgrund men ibland behöver vi se längre än oss själva så riskera min trygghetszon och käraste vänner som jag sett som min familj under så långtid.


2016 så var det en helt ny styrelse förutom en medlem, så vi hade alla olika förväntningar om året.

Vi förstod snabbt att föreningsarbete är en helårsprocess, som mycket handlar om att skapa en plattform för människor utöver Pridefestivalen.

Att jobba med sponsorer till ett sådant stort evenemang som Örebro Pride behövs tid, engagemang och uthållighet, vilket inte fanns i själva föreningen då,
så var viktigt att ha grunden och tryggheten som ligger med att ha Anna och Brittinger som redan hade skapat relationer med sponsorer, annars hade det inte gått att genomföra.

I föreningsarbetet så hade alla en röst och plats och utöver det arbetet så kunde vi jobba med festivalen.

För med festivalarbete så blir flera led påverkade om det inte är ett bra samarbete där alla gör sin uppgift.

Sista tiden strax innan festivalen så fick jag stor hjälp av Linda Pettersson som kunde arbeta helhjärtat med hjälp av Brittinger så allt tillslut blev bra,
Jag kunde alltid vända mig till Anna för att få tips och råd.
 

Det var ett tufft år och det var även ett år som visar hur viktigt det är att vi samarbetar och ser över personliga åsikter och tryckande, för andras människors chans till välmående.


Jag avgick pg a hälsan fick sin en känga men hade en vision att jobba för att göra föreningen aktivt under hela året och engagera flera.
 

Jag hoppas att vi kommer ha en Pride Festival i år och visa att ingen kan tysta en sådan viktig röst.

Läs mer om bakgrunden
 https://www.facebook.com/orebropride/

 

Mvh Sondra.
 

Ps jag fick träffa oerhört fina och starka människor som mig vill kämpa för ett öppnare samhälle där vi får älska vem vill och kunna känna sig skyddade att vara öppen om det.
Ingen ska behöva dö för bristen av kärlek och förstående!

Ta hand om varandra

 
 

Läs hela inlägget »