2019 > 06

Min första kärlek till neurovetenskapen kom med Antiono DamasioSom redan 94 bevisade att Decarets uttalande ” jag tänker alltså finns jag” inte stämmer,

För Damasio hade redan då bevis hur känslorna och emotionella reaktionerna ligger grunden till hur våra tankar tar form, så den kognitiva delen av processen vi kallar tankar kommer alltså senare än den emtionella signalen 
 

Emotioner är en del av belöningssystem som reglerar signalsubstanser
 

Emotioner är kroppens automatiserat svar på en händelse, medan känslor är upplevelsen av kroppens svar på händelsen

Emotioner kommer först och syftar till fysiologiska reaktioner medan känslor är den medvetna upplevelsen av emotioner

Emotioner har funnit längre än vår avancerande hjärna
Vi gillar det vi känner till och vi dras åt det vi exponeras för, så fungerar även minnet
 

Bekräftelse är ett tillstånd när du på något sätt känner dig sedd och framför allt av andra än sig själv, bekräftelse fås genom att någon lyssnar, nickar, trycker like knappen eller på nåt sätt visar uppskattning.
 

Det skapas då en social identitet eller social status, vid denna identitet så utvecklas självuppfattningen
 

Självuppfattningen utger ens eget synsätt hur du ska vara för att få uppskattning av sin omgivning

 
Jag intresserade mig speciellt för neurokommunikation när jag förstod hur jag skapade en skadlig identitet
 

När vi utsätts för kommunikation så registrerar vi det med våra sinnen och olika stimuli

 Inom affektiv kommunikation så blir kunskapen viktigt för den ligger till grund till våra beslut mer än vad psykologi gör, för det är emotionerna som kommer först


Emotionella reaktioner kan vara starka eller svaga, som gör hjärnan alert för den tillåter att det kan gå mer energi för att förstå reaktionen

För den andra starkt emotionell reaktion kan få tillgång till sitt medvetna resonerande för att förstå den.
 

Tredje kan då vägleda för en medveten bearbetning
När vi vill få kontroll och förstå våra känslomässiga reaktioner är det viktigt att förstå dessa tre funktioner


För det är tonen i din röst som bearbetar av den emotionella hjärnan, inte vad du säger

Emotioner är väldigt viktigt för det påverkar hur vi hämtar information, minns och fattar beslut

Jag vill förändra hur vi ser på dagens kommunikation och speciellt inom psykiatrin som behöver ta fler steg framåt att förmedla neurovetenskapens nycklar.
 

Läs hela inlägget »

Få luft under vingarna 

Att människor nåt sin framfart är inte för vi är den smartaste eller starkaste arten, 
Vi har klarar oss så långt för vår förmåga att bygga kulturer

Kulturer är att det samlas kring gemensamma uppsättningar av värderingar och övertygelser


Vi litar mer på människor som delar våra värderingar, vilket gör att vi inte blir vänner med alla, vi blir det genom hur vi ser på världen

Vi klarar oss bäst där vi känner att hör hemma och passar in
Förtroende blir då fogmassan, förtroende är inget du tar utan det kan endast ge
 

Ex vi litar mer på barnvakten på vår gata än någon för andra sidan staden om allt annat är jämställd, även om vi egentligen inte vet mer om barnvakten ifrån vår gata men hen kommer ifrån ”vår” gemenskap

För när vi har den grundtryggheten så tar vi mer risker och vågar utvecklas, men för att kunna prova sina vingar behöver vi veta att det finns ett skyddsnät som fångar upp oss om något skulle gå fel.

Att ha förtroende på det nätet är en starkt psykologisk fördel.

Vilket är en av grunderna som ofta saknas inom rehabilitering idag,
Vi frågar oss varför många fler sjuka och inte kommer tillbaka till arbete. Det är mycket för att vi avskärmat sjukskrivna från kulturen som är arbetslivet.


Min förhoppning och mål är att ta hänsyn till våra grundbehov av trygghet och stärka våra skyddsnät på nya och innovativa sätt att prova sina vingar så skulle fler ta språnget.

Vårt behov att känna tillhörighet och det är inte allt rationellt utan det är biologisk. Vad som blir är att se att din samhörighet växer med dig.

Så har ditt sammanhang stannat i hissen så kliv av och ta trapporna.
 

Läs hela inlägget »