2019 > 08

Väck känslor

Även om vi lyckas väcka kundens drivkrafter betyder det inte att det räcker

Ha- begär kan locka kunden att fatta beslut men begär är kopplat till impuls, något som triggar en känsla att vi ska stå emot för det visar på karaktärssvagt – då behöver du ha rationella argument att luta sig emot


Så du behöver stå redo att erbjuda en rationell öppning när du märker att begäret visar sig, drivkrafter är något som puttar oss framåt och utvärderaren inom oss är kompassen att veta att vi tar rätt beslut
Varför är driverkrafter så viktiga det är drivande i beslut, når du drivkraften så är priset inte lika känsligt utan kan luta sig emot positiva emotioner

Vi behöver ha som regel att utbilda kunden men inte bara med fakta utan att skapa emotionella för eller nackdelar, för vi får den marknaden vi förtjänar, fokuserar du bara på pris så kommer inte kunden bli emotionella tillgängliga

Positiv erfarenhet


Även om vi inte har någon emotionell driven attityd eller beting kopplat till minnet så kan du ändå hitta vägen till kundens hjärta
 

Affekt

Om kunden saknar erfarenhet av varan så kan du väcka emotionella signaler som grundar sig i ” det känns rätt”
 

Det gör vi med instinkter

Läs hela inlägget »
Neuroselling och Marketing framtiden marknadsföring Neuroselling och Marketing framtiden marknadsföring

 Självuppfattning


När vi använder oss av affektiv kommunikation inom marketing och försäljning så har du större möjligheter att påverka hur vi kommer uppleva både varumärke och produkter.Det handlar om att förstå hur vi väcker känslor, kopplar det till två saker , den vi är eller den vi vill vara.

Väldigt mycket som väcker känslor är redan programmerat sen födelsen och med vår inbyggda förmåga att spegla gör att vi smittas av känsloyttringar.

Så det är viktigt att förstå vilka känslor som din målgrupp vill kommunicera med

En av våra starkaste indikatorer är självuppfattning, har du någon gång sagt ” känns inte som mig”
 ” det skulle jag aldrig göra”

Den sanningen avgör nämligen om vilka känslor och stimuli som blir relevanta, här idag är det allt ifrån butikens inredning till hemsidan,
 

Vilken känsla skapar du hos din kund?


Det finns många delar av denna kompass som delas med människor och kan då blir generell eller en kultur.

Sen så kan det vara på ett mer personligt plan, vi handlar som är relevant för vår självuppfattning,

Om vi ser parfymannonser så spelar det på vår kvinnlighet och lyx , Volvo anlita Zlatan för att det skulle kännas en yngre, starkare och stjärna på vägen, Appel har gjort en tydlig koppling till att deras användare är kreativa

Vi använder av produkter för att manifestera vilka vi är eller vill vara , känna en gemenskap mellan varandra kunder och produkter.
 

Självuppfattning är även det som identifierar sig med grupper, det är hur vi uppfattar oss och den bekräftelsen vi får av det, vår sociala tillhörig styr mycket av våra liv.


Status handlar om att omgivningen bekräftar en som en del i den grupp man vill tillhöra, att ens tankar och känslor har inflytande och värde.

Så vad din kund anser sig för att ha för relation till dig påverkar vad de har för förväntningar och hur de kommer integrera med dig.

Kunder har relationer till varumärken av olika anledningar, vet du varför dina kunder väljer att ha en relation till ditt varumärke?

När du vet hur emotioner för bearbetning fungerar så öppnar du dörrarna för nya förutsättningar att nå ut till dina kunder.
 

Många har den förutfattade meningen att alla våra kunder vill ha en relation med oss, utan att förstå hur den relationen ska se ut som kan bli avgörande för att nå nästa utveckling 

Läs hela inlägget »