MAKEUPSTRATEG

Jag har i många år använt makeup som en del i rehabilitering med kvinnor som blivit utsatt för trauma som våldtäkt, övergrepp, våld och ätstörningar

Att hjälpa kvinnor få en ny start i livet och början på ett starkare självförtroende och bygga upp en starkare självbild med hjälp av både makeup och kunskaperna som affektiv strateg.

För mig blev det en mer och mer och självklarhet att det är dags för nästa steg som resande Makeupängel och införa Smink på Recept efter en innovativ modell som ligger till grund för SPR

 

Jag har tagit fram utbildningar i affektiv och empatisk kommunikation som är viktigt för alla och speciellt inom serviceyrken och även för de som vill fördjupa sin i medicinskt makeup
 

Mitt mål är att  Smink på recept och makeup-rehab ska ligga under friskvård och rekvisition som rättighet till valet hur vi väljer att se ut


 

Jag vill få dig att blomstra i livet!
 


Makeup-strateg
innebär att jag sammanförmina starkaste kompetenser inom affektiv neurovetenskap med makeup och konstvetenskap.
med empatisk kommunikation och strategisk motivation