Masterclass 
Makeup Your Mind

Få en talande makeup och hur du använder den i praktiken
 

Vänster hjärnhalva gillar logik och förnuft, och den högra föredrar bildspråk och kreativitet
 

Vi behöver båda halvorna och ett bra samarbete mellan.

Retorik är en bro mellan våra starka hjärnkollegor
 

Så under en kväll får du mer veta mer om hur du stärker ditt personliga uttryck med hjälp av färg och retorik


För Ögon har ett stort inflytande i vårt intryck som glittrande blick, tom blick, leende ögon, glimten i ögat och vi förmedlar även attityder med vår blick

Ditt leende drar till sig blickar och vad du har att säga, så ett leende säjer när du ler med hjärtat så syns det även i ögonen

Din hållning så förmedlar du dina förutsättningar, en stark hållning gör att du andas bättre och mår bättre 

Din röst förmedlar och förstå hur vi får bra kommunikation både verbalt och icke-verbalt


Om du så vill göra ett intryck på festen eller avtryck hos jobbet så är det viktiga verktyg du lätt kan styra och utveckla oavsett bakgrund eller förutsättningar.

En underhållande kväll som tar makeup till nästa steg och gör dig oemotståndligt