Masterclass om Retorisk makeup

Få en talande makeup och hur du använder den i praktiken
 

Vänster hjärnhalva gillar logik och förnuft, och den högra föredrar bildspråk och kreativitet

Vi behöver båda och ett bra samarbete från båda sidorna och retorik är en bro mellan våra starka hjärnkollegor

Så under en kväll får du mer veta mer om hur du stärker ditt personliga uttryck med hjälp av färg och retorik

För Ögon har ett stort inflytande i vårt intryck som glittrande blick, tom blick, leende ögon, glimten i ögat och vi förmedlar även attityder med vår blick

Ditt leende drar till sig blickar och vad du har att säga, så ett leende säjer när du ler med hjärtat så syns det även i ögonen

Din hållning så förmedlar du dina förutsättningar, en stark hållning gör att du andas bättre och mår bättre och det gör att du kan använda din röst på bästa sätt,


Om du så vill göra ett intryck på festen eller avtryck hos jobbet så är det viktiga verktyg du lätt kan styra och utveckla oavsett bakgrund eller förutsättningar.

En underhållande kväll som tar makeup till nästa steg och gör dig oemotståndligt