Jag fungerar som JobbMentor för Mentor Sverige 

Där jag två gånger per termin besöker ungdomar i högstadiet och berättar om att driva socialt företag och vara volontär

Volontär rollen hjälper ungdomar att ta ansvar och växa som individer.

Har du en intressant yrke du brinner för?

Hur funkar det?

Du besöker en högstadieskola tillsammans med en grupp andra jobbmentorer.

Du är där i egenskap av dig själv och ditt yrke.

​På skolan besöker jobbmentorerna klasserna enligt ett rullande schema på 20 minuter x 4.

Efter dessa möten får eleverna mingla med alla jobbmentorer och ställa frågor.

Det finns alltid en verksamhetsansvarig person från Mentor med på plats under dagen.

Tidsåtgång: Fyra timmar.

Ta kontakt och bli JobbMentor du med
https://mentor.se/jobbmentor/

Att sminka på roliga event
Att sminka på roliga event
Arbetet med insamling till Sofia Rapp Johansson
Arbetet med insamling till Sofia Rapp Johansson
Att jobba på Mässor med Makeup
Att jobba på Mässor med Makeup
Föreläsare och utbildare
Föreläsare och utbildare