Kemikalier som du aldrig kommer hitta i SNS
som finns i många andra märken du möter på salong

 

DBP Dibutyl Phthalate: är en vanligt förekommande mjukgörare, ett ämne som används för att förändra egenskaperna hos plaster. Det sägs även vara cancerframkallande. Människor kan exponeras för ftalater genom inandning eller genom hudkontakt. Det finns ännu ingen bra reglering av ftalater i skönhetsprodukter.

Formaldehyde: är ett ämne med många användningsområden. Det kan ingå i lim i spånskivor, i kläder eller för att fixera färg.
Ångorna kan utlösa astma och ämnet är även en känd cancerogen.

Formaldehyd gör nagellack hårda och ger glans samtidigt som det ökar hållbarheten. Formaldehyd är ursprungligen ett svamp- och bakteriedödande medel

Kamfer är ett ämne som orsakar gul färg och tar bort näring från dina naglar. Kamfer används i många nagellack tillsammans med nitrocellulosa för att lacket inte ska bli för hårt och flagna.
Nagellacket blir därför medgörligt när det har torkat om man tillsätter kamfer. 
Toluen är ett lösningsmedel som kan påverka nervsystemet 
med symptom som trötthet, förvirring, svaghet och minnesförlust. Det finns misstankar om att toluen kan orsaka leverskador och hudirritation och i höga halter påverkar det njurarna.Toluen har i studier kunnat kopplas till fosterskador.
·         Xylen är ett lösningsmedel som har stora kemiska likheter med toluen. Det spär ut nagellacket så att det blir lätt applicerat och följsamt. Xylen är extremt svårnedbrytbart (det är därför du inte ska kasta nagellacket i soporna…)
 
·         Parabener är en grupp av konserveringsmedel som används för att förhindra tillväxt av exempelvis bakterier och svamp.