Vad är ett socialt företag??

Det är en företagsform som vilar på våran osjälviskhet att ge människor chanser att skapa sin framtid.

Mitt mål är även uppgifter som att hitta bättre lösningar på sociala problem, speciellt när det kommer till arbetslivsrehabiliteringen.

Mitt fokus ligger i att kunna förmedla kunskap jag önskar jag hade fått eller få det stöd jag önskar fanns. Jag jobbar mycket ideellt och har samarbeten för Glitterblickens många insatser. Har du något som du tror kan bidra till så hör av dig!
  
Psykisk ohälsa växer och det är inte individen som skapat den utan mycket handlar om systemet vi skapt och begrepp och ramar som inte fungerar effektivt.

Jag har studerat i många år och byggt nätverk som jag lagt blod, svett och själ i och nu är redo att ta nästa steg och göra det mer konkret med anställda och organisation för att ett starkare samhälle

För en dag kan du eller någon nära dig, behöva bättre resurser som att ta sig igenom livet svåra stunder starkare så sjukskrivningar slipper bli en ond cirkel.
 

Härliga @caxton under Pride 2016 foto Anderas vonAhn
Härliga @caxton under Pride 2016 foto Anderas vonAhn
Roger och Thomas från Fashion Pack