UTBILDARE -FÖRELÄSARE- MODERATOR


Som tränad utbildare så använder jag mig av Andragogik tar hänsyn till kommunikationsstilar och retorikens grunder.

Utbildningarna har struktur och direkta återkopplingar då jag tar hänsyn till hur vi planerar in förändringsmomentet i utbildningen

Som annars kan bli stoppklossen som gör att kunskapen rinner ut i sanden än kommer till användning i praktiken.

Jag har erfarenheter av att leda studiecirklar, seminarier, utbildningar och leda diskussionsgrupper.

STUDIE-
CIRKLAR MED Bilda hittar du under filken Bilda