UTBILDARE -FÖRELÄSARE- MODERATOR


Som tränad utbildare så använder jag mig av Andragogik tar hänsyn till kommunikationsstilar och retorikens grunder.
 

Utbildningarna har struktur och direkta återkopplingar i praktiken då jag tar hänsyn till hur vi planerar in förändringsmomentet i utbildningen
Som annars kan bli stoppklossen som gör att kunskapen rinner ut i sanden än kommer till användning i praktiken.

 

Vissa utbildningar jag kan komma ut på plats och andra finns i PDF så man kan jobba med på egenhand
 

Jag har erfarenheter av att leda studiecirklar, seminarier, utbildningar och leda diskussionsgrupper.