EMPATISK KOMMUNIKATION MED SAMTALS INTELLIGENS

Att bemöta människor är en central del i alla yrkesgrupper, både som kollegor och till kunder, så förmågan att förstå och läsa människor är en viktig kompetens.

Att lära sig mer om empatisk kommunikation gör att du får en bättre dynamik i grupper, då empati lär oss förstå varandra även om vi har lite gemensamt.
 

Många lider idag av psykisk ohälsa som kan vara svårt att förstå för omvärlden,
Kursen ger dig insikter som gör att det blir lättare att både förutse och rehabilitera personalen.


Du får veta hur du använder sig av empatisk motivellpåverkan och olika begrepp som gör det enklare att se mönster.

Jag går även igenom ledarskap genom förändring.


Många gånger så har företag vidareutbildning, teambuildning och andra aktivet för att öka gemenskapen och dynamiken men lite händer efter dessa insatser vilket till stor del beror på att det inte är tänkt på hur förändringen bör planeras in med ledarskap.

Det är att förstå empati som process och effekt.
För en friskare personal